Ny topplista över inrapporteringen till cancerregistret

Sidan publicerades 28 april 2015

Den nu publicerade listan är baserad på ett datauttag den 27 april 2015 avseende diagnosperioden 2014-01-01 till 2014-12-31 och visar att inrapporteringshastigheten varierar kraftigt mellan olika sjukhus och kliniker. Då canceranmälningar kontinuerligt kommer in till RCC kan topplistan aldrig ge en helt exakt bild av det aktuella läget. Den bör istället ses som en översiktlig redovisning där utvecklingen på respektive enhet kan följas över tid. Topplistan publiceras fyra gånger per år.