Kortversioner av standardiserade vårdförlopp framtagna för primärvården

Sidan publicerades 14 april 2015

Nu finns kortversioner av standardiserade vårdförlopp som stöd för primärvården för att identifiera patienter med misstanke eller välgrundad misstanke om cancer.

Kortversionerna inleds med en tydlig definition av vilka alarmsymtom som ska föranleda en remiss in i ett standardiserat vårdförlopp. De fem diagnoser detta gäller är akut myeloisk leukemi (blodcancer), huvud- och halscancer, matstrupe- och magsäckscancer, prostatacancer och cancer i urinblåsa och övre urinvägar.

Kortversionerna ska fungera som en checklista för primärvården när misstanke om cancer uppstår. Primärvårdsversionerna är publicerade som både pdf-filer och word-filer och informationen i kortversionerna är densamma som finns i fullversionen av vårdförloppen.

Ladda ner kortversionerna av de standardiserade vårdförloppen för primärvården