3:e Inspirationsdagen för kontaktsjuksköterskor inom cancervård

Sidan publicerades 27 april 2015

3:e Inspirationsdagen för kontaktsjuksköterskor inom cancervård hölls den 15 april 2015 i Västerås – Tema kontaktsjuksköterskans roll i cancerrehabilitering. 

Arbetet i regionen med att stärka kontaktsjuksköterskans roll och uppdrag fortsätter. Årets inspirationsdag riktade sig till kontaktsjuksköterskor och syftet med dagen vara att ge exempel på och förtydliga arbetsfördelningen mellan professioner runt patienter med cancer. Tanken var att ge kontaktsjuksköterskor konkreta förslag på hur de kan stärka patienten i cancerrehabiliteringen.

Inspirationsdagen arrangerades av RCC Uppsala Örebros regionala processgrupp för kontaktsjuksköterskor tillsammans med RCC:s regionala processgrupp för cancerrehabilitering. Dagen samlade ca 100 deltagare från regionens sju landsting.

Regionala processgruppen för kontaktsjuksköterskor öppnade programmet med att ge en kort rapport om pågående arbeten i regionen. Kaisa Bjuresäter Universitetslektor vid Karlstad Universitet, och en av medlemmarna i regionala processgruppen, berättade om uppdragsutbildningen för kontaktsjuksköterskor som startar till hösten i regionen samt om två forskningsprojekt som hon driver ett om patientens upplevelse om Min vårdplan och en om kontaktsjuksköterskans funktion utifrån patientens perspektiv.

Under dagen föreläste också:

Barbor Arvidsson och Eva Eliasson regionala processledare i processgruppen för cancerrehabilitering om cancerrehabiliteringens grunder och vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

Cecilia Arving med.dr vårdvetenskap Uppsala Universitet om Bedömningssamtal – vad kontaktsjuksköterskan kan göra.

Eva Eliasson fysioterapeut Centralsjukhuset Karlstad om Egenvård, grundläggande till avancerade behov ur fysioterapeutens perspektiv.

Barbro Arvidsson och Karin Halvorsen kuratorer Universitetssjukhuset Örebro om Egenvård, grundläggande till avancerade behov ur kuratorns perspektiv.

Maria Röjeteg och Kristina Öhlèn dietister Västmanlands sjukhus om Egenvård, grundläggande till avancerade behov ur dietistens perspektiv.

Ulrika Ehn arbetsterapeut och lymfterapeut Gävle sjukhus om Egenvård, grundläggande till avancerade behov ur arbetsterapeutens perspektiv.

Vårdprocessgruppen för kontaktsjuksköterskor sammanfattade slutligen dagen. Det fanns ett blädderblock där deltagarna kunde ge ris och ros samt förslag på nya projekt att driva. Den direkta återkopplingen var att det var en uppskattad dag där konkreta förslag kunde tas med hem till respektive verksamhet.

Nästa inspirationsdag hålls 2016 med tema kontaktsjuksköterskor i cancervård - arbetet med levnadsvanor.

Presentationer från inspirationsdagen

Cancerrehabilitering Arbetsterapi och Lymfterapi

Bedömningssamtal

Cancerrehabilitering

Nutritionsproblem och åtgärder

Fysioterapi

Kurator i cancersjukvården

Levnadsvanor

Aktuella studier