Första miljonerna för standardiserade vårdförlopp till våra landsting

Sidan publicerades 8 april 2015

Nu har regeringen delat ut den första halvan av stimulansmedlen för ” Varje dag räknas” - den nationella satsningen på cancervården. Satsningen handlar om att införa standardiserade vårdförlopp för ett antal cancerdiagnoser. Utbetalningen baseras på befolkningsunderlaget per den 31/12 2014.

faktarutaDet här innebär att nu är det upp till landstingen att visa att de verkligen avser att förändra arbetssätten och korta väntetiderna i de första fem diagnoserna. I Uppsala-Örebrosjukvårdsregion fördelas mellan 5,5 – 7,4 mkr över de sju ingående landstingen.

- Det är bra att medlen fördelats snabbt. Nu ska landstingens handlingsplaner sättas i verket. Redan 1:a november vill regeringen ha konkreta bevis i form av att det finns koordinatorer på plats, att man har infört obokade tider på utredande enheter och dessutom måste remissen in till varje standardiserat vårdförlopp vara märkt så att den mottagande enheten direkt bokar in patienten utan att remissen behöver bedömas av specialist. Det är många förändringar och nya arbetssätt som krävs för att patienterna ska få vård snabbare än idag, säger Pia Jestin, processledarstöd på Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.