Cancerfondsrapporten 2015

Sidan publicerades 24 april 2015

Få landsting och regioner i Sverige når upp till målen uppsatta i de nationella riktlinjerna för diagnoser lung-, bröst-, tjock- och ändtarmscancer och den svenska cancerforskningen hamnar allt längre ner i den internationella rankningen visar Cancerfondsrapporten 2015 som lanserades den 22 april. 

Landsting och regioner når inte målen i nationella riktlinjer

cancerfondsrapporten 2015

Översikten som Cancerfonden har tagit fram visar att läget är värst för cancervården av tjock- och ändtarmscancer där inget av landets 21 landsting och regioner når upp till de uppsatta målen och att lungcancer är den diagnos där flest landsting har nått målen. Inom bröstcancer är måluppfyllelsen hög. De flesta landsting ligger över eller mycket nära målen. I jämförelsen är dock skillnaderna mellan landstingen störst när det gäller väntetider.

- Målnivåerna skiljer sig mellan dessa olika cancerdiagnoser. Cancervården för tjock- och ändtarmscancer har genomgått en positiv utveckling på senare år och målnivåerna är därför nu mycket högt satta. Däremot är målen i de nationella riktlinjerna för lungcancer satta år 2011 och på ett annorlunda sätt än för de övriga två diagnoser vilket kan förklara varför fler landsting når målnivåerna för lungcancer. De långa väntetiderna hoppas vi kunna åtgärda genom införande av standardiserade vårdförlopp, säger Pia Jestin, processledarstöd och före detta regional processledare för tjock- och ändtarmscancer vid RCC Uppsala Örebro. 

Sämre placering för Sverige inom cancerforskningen

Svenska cancerforskningen har hög klass men andra europeiska länder håller på att gå förbi Sverige inklusive våra nordiska grannländer, visar Cancerfondens tillbakablick när det gäller utvecklingen av den svenska forskningen. När Cancerfonden 2006 rankade för första gången världens 20 ledande cancerforskningsnationer hamnade Sverige på 9:e plats. I år ligger vi på 15:e plats samtidigt som Danmark stigit upp till 18:e plats och Norge till 20:e plats.

Rapporten tar upp en rad faktorer som anses bidra till den svenska nergången och gör jämförelse med Schweiz (plats 12), Nederländerna (plats 9) och Danmark som till skillnad från Sverige har en generös statlig grundfinansiering av cancerforskningen och mindre finansiering från externa finansiärer.

En framgångsrik forskning kräver ett visionärt tänkande, en långsiktig planering och mera riskfyllda projekt enligt rapporten. Sverige halkar efter just i de riktigt stora genombrotten och det kan bero på den låga andelen av grundfinansiering som redan tidigare har bekräftats i Vetenskapsrådets rapporter. Tryggare anställningsformer för forskare och mer självständiga universitet är ytterligare två faktorer som skulle bidra till mera framstående forskning enligt Cancerfonden.

Cancerfondsrapporten 2015