Nyheter

Samverkan
Cellprovsveckan 2015 – en angelägenhet i hela Sverige!

Den här veckan, 4-10 maj, inleder årets Cellprovsvecka. I år pågår dock arrangemanget inte bara under en vecka. Och det är många regioner och landsting över hela landet som deltar och uppmärksammar vikten av att ta cellprov.

Mellansverige
Ny topplista över inrapporteringen till cancerregistret

Den nu publicerade listan är baserad på ett datauttag den 27 april 2015 avseende diagnosperioden 2014-01-01 till 2014-12-31 och visar att inrapporteringshastigheten varierar kraftigt mellan olika sjukhus och kliniker. Då canceranmälningar kontinuerligt kommer in till RCC kan topplistan aldrig ge en helt exakt bild av det aktuella läget. Den bör istället ses som en översiktlig redovisning där utvecklingen på respektive enhet kan följas över tid. Topplistan publiceras fyra gånger per år. 

Mellansverige
3:e Inspirationsdagen för kontaktsjuksköterskor inom cancervård

3:e Inspirationsdagen för kontaktsjuksköterskor inom cancervård hölls den 15 april 2015 i Västerås – Tema kontaktsjuksköterskans roll i cancerrehabilitering. 

Mellansverige
Cancerfondsrapporten 2015

Få landsting och regioner i Sverige når upp till målen uppsatta i de nationella riktlinjerna för diagnoser lung-, bröst-, tjock- och ändtarmscancer och den svenska cancerforskningen hamnar allt längre ner i den internationella rankningen visar Cancerfondsrapporten 2015 som lanserades den 22 april. 

Mellansverige
Kortversioner av standardiserade vårdförlopp framtagna för primärvården

Nu finns kortversioner av standardiserade vårdförlopp som stöd för primärvården för att identifiera patienter med misstanke eller välgrundad misstanke om cancer.

Mellansverige
Regional baslinjemätning för fem standardiserade vårdförlopp framtagen som stöd för det lokala arbetet

Baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp för prostata cancer, huvud- och halscancer, cancer i urinblåsa och urinvägar, matstrupe- och magsäckscancer och akut myeloisk leukemi (blodcancer) är nu tillgänglig på rccuppsalaorebro.se. 

Mellansverige
Första miljonerna för standardiserade vårdförlopp till våra landsting

Nu har regeringen delat ut den första halvan av stimulansmedlen för ” Varje dag räknas” - den nationella satsningen på cancervården. Satsningen handlar om att införa standardiserade vårdförlopp för ett antal cancerdiagnoser. Utbetalningen baseras på befolkningsunderlaget per den 31/12 2014.

Samverkan
Nu kommer stimulansmiljonerna för standardiserade vårdförlopp

Regeringen beslutade idag hur mycket pengar vart och ett av landstingen får i stöd för att införa standardiserade vårdförlopp. Dagens beslut omfattar första hälften av de drygt 400 miljoner som staten avsatte 2015 för att korta väntetiderna i cancervården.