Nationella cancerstrategin 10 år

RCCs arbete utgår från målen och utredningsförslagen i den nationella cancerstrategin. I skriften 10 år med nationella cancerstrategin kan du läsa om förbättringar i cancervården sedan strategin togs fram, men också om utmaningarna de kommande åren.

jubileum-skrift.jpgDe tio åren med nationella cancerstrategin och regionala cancercentrum har satt ordentlig fart på utvecklingen och kunskapsstyrningen, inte bara i cancervården utan inom hälso- och sjukvården i stort.

Tillsammans har regionerna, Sveriges Kommuner och Regioner, RCC och staten kraftsamlat och samverkat för att göra en i många stycken god cancervård ännu bättre.

Med cancerstrategin har den svenska cancervården kommit en bra bit framåt. Canceröverlevnaden ökar och en stor del av patienterna är nöjda med sin vård. Men det finns fortfarande saker som behöver bli bättre. Skriften 10 år med nationella cancerstrategin beskriver de viktigaste förbättringarna inom cancervården under de senaste åren och utmaningarna inför de kommande tio åren.

10 år med nationella cancerstrategin - nu tar vi sikte på 2030, (e-magasin)

10 år med nationella cancerstrategin - nu tar vi sikte på 2030 (pdf, nytt fönster)