Arbetsteam vid RCC Mellansverige

Här hittar du kontaktinformation till de medarbetare som arbetar med till exempel kvalitetsregister eller vårdprocesser för en specifik diagnos eller ett specifikt uppdragsområde.

Ann-Charlotte Borgefeldt

vårdprocesskoordinator

Lena Pettersson

registeradministratör

Lena Luup

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Ann-Charlotte Borgefeldt

vårdprocesskoordinator

Carina Bodin

registeradministratör, hematologi

Andrea Back

registeradministratör, hematologi

Lena Pettersson

registeradministratör, VCTB

Magdalena Eriksson

registeradministratör, VSTB

Statistiker

Regional support

Karin Olsson

verksamhetsutvecklare

Carina Bodin

registeradministratör

Andrea Back

registeradministratör

Statistiker

Nationell support, Regional support

Karin Hagland

vårdprocesskoordinator

Magdalena Eriksson

registeradministratör

Alexandra Andersson

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Sofia Bergström

vårdprocesskoordinator

Lena Pettersson

registeradministratör

Andrea Back

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Catharina Östman

vårdprocesskoordinator

Lisa Busk Hedström

verksamhetsutvecklare

Marie Flink

vårdprocesskoordinator

Lena Pettersson

registeradministratör

Andrea Back

registeradministratör

Statistiker

Regional support

 

Helene Nilsson

vårdprocesskoordinator

Lena Pettersson

registeradministratör

Linnea Hansson

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Helene Nilsson

vårdprocesskoordinator

Lena Luup

registeradministratör

Linnea Hansson

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Helene Nilsson

vårdprocesskoordinator

Lena Pettersson

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Per-Henrik Edqvist

nationell samordnare IPÖ

Fotini Elena Koutakis Wolin

vårdprocesskoordinator

Sofia Bergström

vårdprocesskoordinator

Lena Pettersson

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Catharina Östman

vårdprocesskoordinator

Karin Olsson

verksamhetsutvecklare

 

Therese Lindberg

registeradministratör, ej i tjänst

Alexandra Andersson

registeradministratör

Statistiker

Nationell support

Karin Olsson

verksamhetsutvecklare

Carina Bodin

registeradministratör

Andrea Back

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Karin Hagland

vårdprocesskoordinator

Carina Bodin

registeradministratör

 

Therese Lindberg

registeradministratör, ej i tjänst

Marie Brus

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Sofia Bergström

vårdprocesskoordinator

Andrea Back

registeradministratör

Alexandra Andersson

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Lena Pettersson

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Karin Hagland

vårdprocesskoordinator

Magdalena Eriksson

registeradministratör

Carina Bodin

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Lena Pettersson

registeradministratör

Lena Pettersson

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Malin Hedlundh

vårdprocesskoordinator

Annika Larsson

vårdprocesskoordinator

Petrus Stenson

vårdprocesskoordinator

Magdalena Eriksson

registeradministratör

Statistiker

Nationell support

Petrus Stenson

vårdprocesskoordinator

Marie Brus

registeradministratör

Lena Pettersson

registeradministratör

Statistiker

Nationell support

Catharina Östman

vårdprocesskoordinator

Isabel Larruy Bergqvist

registeradministratör

 

Therese Lindberg

registeradministratör, ej i tjänst

Statistiker

Regional support

Helene Nilsson

vårdprocesskoordinator

Linnea Hansson

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Marie Brus

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Ann-Charlotte Borgefeldt

vårdprocesskoordinator

Lena Pettersson

registeradministratör

Lena Luup

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Karin Hagland

vårdprocesskoordinator

Marie Brus

registeradministratör

Alexandra Andersson

registeradministratör

Statistiker

Regional support