Arbetsteam vid RCC Mellansverige

Här hittar du kontaktinformation till de medarbetare som arbetar med till exempel kvalitetsregister eller vårdprocesser för en specifik diagnos eller ett specifikt uppdragsområde.

Katarina Gustavsson

vårdprocesskoordinator

Lena Pettersson

registeradminstratör

Lisa Zenkell

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Annika Larsson

vårdprocesskoordinator

Carina Bodin

registeradministratör, hematologi

Andrea Back

registeradministratör, hematologi

Lena A Pettersson

registeradministratör, VCTB

Magdalena Eriksson

registeradministratör, VSTB

Lisa Zenkell

registeradministratör, VSTB

Statistiker

Regional support

Karin Olsson

vårdprocesskoordinator

Carina Bodin

registeradministratör

Magdalena Eriksson

registeradministratör

Statistiker

Nationell support, Regional support

Charlotta Ekstrand

vårdprocesskoordinator

Magdalena Eriksson

registeradministratör

Alexandra Mazzanti-Myretyr

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Katarina Gustavsson

vårdprocesskoordinator

Lena A Pettersson

registeradministratör

Lena Pettersson

registeradminstratör

Statistiker

Regional support

Catharina Östman

vårdprocesskoordinator

Fotini Elena Koutakis Wolin

vårdprocesskoordinator

Charlotta Ekstrand

vårdprocesskoordinator

Lena A Pettersson

registeradministratör

Alexandra Mazzanti-Myretyr

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Annika Larsson

vårdprocesskoordinator

Lena A Pettersson

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Katarina Gustavsson

vårdprocesskoordinator

Anette Johansson

registeradministratör

Lisa Zenkell

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Annika Larsson

vårdprocesskoordinator

Lena A Pettersson

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Fotini Elena Koutakis Wolin

vårdprocesskoordinator

Katarina Gustavsson

vårdprocesskoordinator

Carina Bodin

registeradministratör

Lena Pettersson

registeradminstratör

Statistiker

Regional support

Catharina Östman

vårdprocesskoordinator

Karin Olsson

vårdprocesskoordinator

Statistiker

Nationell support

Karin Olsson

vårdprocesskoordinator

Carina Bodin

registeradministratör

Magdalena Eriksson

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Charlotta Ekstrand

vårdprocesskoordinator

Carina Bodin

registeradministratör

Lena Pettersson

registeradminstratör

Statistiker

Regional support

Katarina Gustavsson

vårdprocesskoordinator

Alexandra Mazzanti-Myretyr

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Katarina Gustavsson

vårdprocesskoordinator

Lena Pettersson

registeradminstratör

Statistiker

Regional support

Charlotta Ekstrand

vårdprocesskoordinator

Magdalena Eriksson

registeradministratör

Lisa Zenkell

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Lena A Pettersson

registeradministratör

Lena Pettersson

registeradminstratör

Statistiker

Regional support

Fotini Elena Koutakis Wolin

vårdprocesskoordinator

Malin Hedlundh

vårdprocesskoordinator

Maria Sörby

projektledare

Magdalena Eriksson

registeradministratör

Alexandra Mazzanti-Myretyr

registeradministratör

Statistiker

Nationell support

Lisa Zenkell

registeradministratör

Marie Brus

registeradministratör

Statistiker

Nationell support

Catharina Östman

vårdprocesskoordinator

Anette Johansson

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Katarina Gustavsson

vårdprocesskoordinator

Anette Johansson

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Karin Hellström

vårdprocesskoordinator

Marie Brus

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Katarina Gustavsson

vårdprocesskoordinator

Lena Pettersson

registeradminstratör

Lisa Zenkell

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Charlotta Ekstrand

vårdprocesskoordinator

Marie Brus

registeradministratör

Statistiker

Regional support