Arbetsteam vid RCC Mellansverige

Här hittar du kontaktinformation till de medarbetare som arbetar med till exempel kvalitetsregister eller vårdprocesser för en specifik diagnos eller ett specifikt uppdragsområde.

Lisa Busk Hedström

vårdprocesskoordinator

Lena Pettersson

registeradminstratör

Lena Luup

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Annika Larsson

vårdprocesskoordinator

Carina Bodin

registeradministratör, hematologi

Andrea Back

registeradministratör, hematologi

Lena A Pettersson

registeradministratör, VCTB

Magdalena Eriksson

registeradministratör, VSTB

Anette Johansson

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Karin Olsson

vårdprocesskoordinator

Carina Bodin

registeradministratör

Andrea Back

registeradministratör

Statistiker

Nationell support, Regional support

Karin Hagland

vårdprocesskoordinator

Magdalena Eriksson

registeradministratör

Alexandra Mazzanti-Myretyr

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Sofia Bergström

vårdprocesskoordinator

Lena A Pettersson

registeradministratör

Lena Pettersson

registeradminstratör

Statistiker

Regional support

Catharina Östman

vårdprocesskoordinator

Lisa Busk Hedström

vårdprocesskoordinator

Lisa Busk Hedström

vårdprocesskoordinator

Lena A Pettersson

registeradministratör

Alexandra Mazzanti-Myretyr

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Annika Larsson

vårdprocesskoordinator

Lena A Pettersson

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Lisa Busk Hedström

vårdprocesskoordinator

Anette Johansson

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Annika Larsson

vårdprocesskoordinator

Lena A Pettersson

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Maria Sörby

projektledare

Fotini Elena Koutakis Wolin

vårdprocesskoordinator

Sofia Bergström

vårdprocesskoordinator

Carina Bodin

registeradministratör

Lena Pettersson

registeradminstratör

Statistiker

Regional support

Catharina Östman

vårdprocesskoordinator

Karin Olsson

vårdprocesskoordinator

Therese Lindberg

registeradministratör

Alexandra Andersson

registeradministratör

Statistiker

Nationell support

Karin Olsson

vårdprocesskoordinator

Carina Bodin

registeradministratör

Andrea Back

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Karin Hagland

vårdprocesskoordinator

Carina Bodin

registeradministratör

Therese Lindberg

registeradministratör

Marie Brus

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Sofia Bergström

vårdprocesskoordinator

Alexandra Mazzanti-Myretyr

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Lena Pettersson

registeradminstratör

Statistiker

Regional support

Karin Hagland

vårdprocesskoordinator

Magdalena Eriksson

registeradministratör

Anette Johansson

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Lena A Pettersson

registeradministratör

Lena Pettersson

registeradminstratör

Statistiker

Regional support

Malin Hedlundh

vårdprocesskoordinator, ej i tjänst

Annika Larsson

vårdprocesskoordinator

Camilla Byström

vårdprocesskoordinator

Magdalena Eriksson

registeradministratör

Alexandra Mazzanti-Myretyr

registeradministratör

Statistiker

Nationell support

Camilla Byström

vårdprocesskoordinator

Marie Brus

registeradministratör

Lena Pettersson

registeradminstratör

Statistiker

Nationell support

Catharina Östman

vårdprocesskoordinator

Therese Lindberg

registeradministratör

Anette Johansson

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Lisa Busk Hedström

vårdprocesskoordinator

Anette Johansson

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Marie Brus

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Lisa Busk Hedström

vårdprocesskoordinator

Lena Pettersson

registeradminstratör

Lena Luup

registeradministratör

Statistiker

Regional support

Karin Hagland

vårdprocesskoordinator

Marie Brus

registeradministratör

Statistiker

Regional support