Regiondag inom övre GI-cancer

RCC Mellansveriges vårdprocessgrupper för matstrups- och magsäckscancer, bukspottkörtelcancer samt lever- och gallacancer bjuder in till regiondag för vårdpersonal som arbetar med patienter med cancer i övre GI. Årets tema är palliativ vård. Deltagande är kostnadsfritt.

Tid: 8 oktober 09:00 - 16:00

Plats: Online

Information om anmälan och program kommer efter sommaren.

Kontakt

Katarina Gustavsson

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige