Regiondag inom övre GI-cancer

RCC Mellansveriges vårdprocessgrupper för matstrups- och magsäckscancer, bukspottkörtelcancer samt lever- och gallacancer bjuder in till regiondag för vårdpersonal som arbetar med patienter med cancer i övre GI. Årets tema är palliativ vård. Deltagande är kostnadsfritt.

Tid: 8 oktober 09:00 - 16:00

Plats: Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

RCC följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regiondagen kan komma att behöva ställas om till ett digitalt evenemang.

Information om anmälan och program kommer senare under våren.

Kontakt

Katarina Gustavsson

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige