Föreläsning sexuell hälsa, del 3: Olika kulturer

RCC Mellansverige kommer i samverkan med vårdprocesgruppen för cancerrehabilitering under våren sända en föreläsningsserie om ämnet sexuell hälsa för patienter med bäckenbesvär till följd av cancer. Serien sänds i tre delar.

Tid: 6 maj 15:00 - 16:00

Plats: Online

Webbsändning

Föreläsningsserien livesänds via Teams och går även att titta på i efterhand. Ingen anmälan krävs.
Länk till sändningen:
Föreläsning sexuell hälsa, del 3: Olika kulturer

Föreläsning 3: Sexuell hälsa i olika kulturer

Torsdag 6 maj, 15:00 – 16.00

Föreläsningsserien avslutas med att vi får lyssna på Farhad Khaghani. Farhad kommer ifrån Iran och arbetar som verksamhetsansvarig på Noaks Ark i Småland och Halland. Noaks Ark är en stödorganisation för Hiv-smittade och deras anhöriga. De senaste tio åren har han arbetat mot regioner och offentliga arbetsgivare, för att utbilda anställda i interkulturell kommunikation.

Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att i sin verksamhet lyfta fram och ge alla kulturer lika värde. Det innebär också att synliggöra styrkor, erfarenheter och förmågor och ta tillvara på dem.

Vad händer när människor från olika kulturer kommer i kontakt med svensk vård och hamnar i situationer som kan vara svåra att tolka? Hur påverkar vår egen kulturkommunikation mötet med patienter? Hur kan svensk vårdkultur uppfattas och missuppfattas?

Övriga delar i föreläsningsserien

Del 1: Sexuell hälsa - basfysiologi

Del 2: Sexuell hälsa och bemötande i vården

Kontakt

Fotini Elena Koutakis Wolin

vårdprocesskoordinator