Kalender RCC Mellansverige


31
JAN
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 31 januari 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer via Zoom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.


2
FEB
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer

Tid: 2 februari 2022
Plats: Online

I denna utbildning går vi igenom IPÖ prostatacancer med dess olika flikar för registrering av data samt berättar om hur man kan använda systemet på bästa sätt. Vi tittar även in i fliken där man genererar PROM-enkäter inför behandling samt efter behandling för uppföljning.


3
FEB
2022

Mellansverige

Föreläsning om palliativ vård

Tid: 3 februari 2022 14:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till en föreläsning om palliativ vård, som är RCC Mellansveriges tema för 2022. Föreläsningen ges vid fyra olika tillfällen under januari och februari 2022.


3
FEB
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom

Tid: 3 februari 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) melanom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.


4
FEB
2022

Samverkan

Världscancerdagen 2022

Tid: 4 februari 2022 09:30 - 12:30
Plats: Online

På årets Världscancerdag arrangerar Nätverket mot cancer en förmiddag på temat jämlik vård.


8
FEB
2022

Mellansverige

Föreläsning om palliativ vård

Tid: 8 februari 2022 14:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till en föreläsning om palliativ vård, som är RCC Mellansveriges tema för 2022. Föreläsningen ges vid fyra olika tillfällen under januari och februari 2022.


9
FEB
2022

Samverkan

Utbildning: PROM-enkät via IPÖ prostatacancer

Tid: 9 februari 2022
Plats: Online

Välkommen till denna utbildning där vi går igenom PROM-enkäter i Individuell patientöversikt (IPÖ) för prostatacancer.


10
FEB
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Tid: 10 februari 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom via Teams. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.


10
FEB
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer

Tid: 10 februari 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.


10
FEB
2022

Samverkan

Seminarium: Registerstudier av dödlighet på särskilda boenden efter vaccination mot covid-19 - design och fallgropar

Tid: 10 februari 2022 15:30 - 16:30
Plats: Online

Välkommen till vårens första seminarium i en serie om registerforskning. Seminariet riktar sig till till alla som vill utveckla sin kunskap om registerforskning.


16
FEB
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer

Tid: 16 februari 2022
Plats: Online

I denna utbildning går vi igenom IPÖ prostatacancer med dess olika flikar för registrering av data samt berättar om hur man kan använda systemet på bästa sätt. Vi tittar även in i fliken där man genererar PROM-enkäter inför behandling samt efter behandling för uppföljning.


16
FEB
2022

Samverkan

Komplementär och integrativ medicin (KIM) vid cancer

Tid: 16 februari 2022 - 30 mars 2022
Plats: Online

Utbildning om komplementär och integrativ medicin (KIM) inriktad mot cancervården med fokus på säkerhet, evidens och dialog.


16
FEB
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS

Tid: 16 februari 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) cancer i CNS. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid två olika tillfällen.


17
FEB
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer

Tid: 17 februari 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer.


17
FEB
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer

Tid: 17 februari 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) äggstockscancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid två olika tillfällen.


23
FEB
2022

Samverkan

Utbildning: PROM-enkät via IPÖ prostatacancer

Tid: 23 februari 2022
Plats: Online

Välkommen till denna utbildning där vi går igenom PROM-enkäter i Individuell patientöversikt (IPÖ) för prostatacancer.


23
FEB
2022

Samverkan

Utbildning i KML

Tid: 23 februari 2022 13:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till en utbildning i kronisk myeloisk leukemi (KML). Under utbildningen ges genomgångar om KML som sjukdom, behandlingar, kvalitetsregistret och årsrapporten. Utbildningen riktar sig främst till inrapportörer till kvalitetsregistret.


1
MAR
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 1 mars 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer via Zoom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.


8
MAR
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Tid: 8 mars 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom via Teams. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.


10
MAR
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer

Tid: 10 mars 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer. Den vänder sig också till dig som vill veta mer om IPÖ bröstcancer och hur man kan implementera IPÖ på klinik.


15
MAR
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom

Tid: 15 mars 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) melanom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.


22
MAR
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer

Tid: 22 mars 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.


23
MAR
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer

Tid: 23 mars 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) äggstockscancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid två olika tillfällen.


24
MAR
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer

Tid: 24 mars 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer.


24
MAR
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS

Tid: 24 mars 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) cancer i CNS. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid två olika tillfällen.


6
APR
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Tid: 6 april 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom via Teams. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.


20
APR
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 20 april 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer via Zoom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.


20
APR
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom

Tid: 20 april 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) melanom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.


27
APR
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer

Tid: 27 april 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.


29
APR
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer

Tid: 29 april 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer. Den vänder sig också till dig som vill veta mer om IPÖ bröstcancer och hur man kan implementera IPÖ på klinik.


6
MAJ
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer

Tid: 6 maj 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer.


12
MAJ
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Tid: 12 maj 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom via Teams. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.


13
MAJ
2022

Mellansverige

NYTT DATUM: Regiondag inom malignt melanom

Tid: 13 maj 2022 09:30 - 15:30
Plats: Universitetssjukhuset Örebro, Wilandersalen

OBS! Nytt datum: 13 maj. Välkommen till regiondagen inom malignt melanom i Sjukvårdsregion Mellansverige. Dagen vänder sig till vårdpersonal intresserade av malignt melanom vid klinik för allmän onkologi, kirurgi, hud, plastikkirurgi, öron-näsa-hals, avdelning för patologi, privatmottagningar och vårdcentraler.


17
MAJ
2022

Samverkan

Nationella RCC-dagar

Tid: 17 maj 2022 - 18 maj 2022
Plats: Umeå

Konferens för alla anställda inom landet regionala cancercentrum. Förhoppningsvis kan vi äntligen få träffas fysiskt och denna gång i Umeå.


19
MAJ
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer

Tid: 19 maj 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer. Den vänder sig också till dig som vill veta mer om IPÖ bröstcancer och hur man kan implementera IPÖ på klinik.


19
MAJ
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 19 maj 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer via Zoom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.


19
MAJ
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom

Tid: 19 maj 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) melanom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.


24
MAJ
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer

Tid: 24 maj 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.


3
JUN
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer

Tid: 3 juni 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer.


7
JUN
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Tid: 7 juni 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom via Teams. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.


14
JUN
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 14 juni 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer via Zoom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.