Kalender RCC Mellansverige


9
MAR
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte livmoderhalscancerprevention

Tid: 9 mars 2021 10:00 - 15:00
Plats: Video

Möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention i Mellansverige.


9
MAR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt lungcancer

Tid: 9 mars 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt lungcancer via Zoom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.


11
MAR
2021

Mellansverige

Webbinarium: Nutrition vid cancerbehandling

Tid: 11 mars 2021 09:30 - 16:00
Plats: Webbinarium

Frågorna om vilken mat som är den bästa för personer med cancer är många och budskapen motstridiga. Detta kan leda till onödig oro och hälsorisker för patienten. Under det här kostnadsfria webbinariet sätter vi fokus på nutrition under och efter cancerbehandling, för att reda ut vad forskningen säger och sticka hål på de vanligaste myterna.


11
MAR
2021

Mellansverige

Vårdprocessgruppsmöte sköldkörtelcancer

Tid: 11 mars 2021
Plats: Video

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för sköldkörtelcancer. Mötet sker digitalt via Teams.


16
MAR
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte cancerprevention

Tid: 16 mars 2021 13:00 - 15:00
Plats: Video

Möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.


17
MAR
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte bröstradiologi

Tid: 17 mars 2021 08:00 - 12:00
Plats: Video

Möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för bröstradiologi i Mellansverige.


18
MAR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt njurcancer

Tid: 18 mars 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt njurcancer via Teams. Genomgången ges vid totalt fyra tillfällen under våren 2021.


23
MAR
2021

Samverkan

Nationell arbetsgrupp för OPT

Tid: 23 mars 2021 08:00 - 16:00
Plats: Video

Möte för den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning (OPT).


24
MAR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt melanom

Tid: 24 mars 2021 15:00 - 16:30
Plats: Video

Välkommen till presentation/informationsmöte kring individuell patientöversikt (IPÖ) melanom.


25
MAR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt lungcancer

Tid: 25 mars 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt lungcancer via Zoom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.


7
APR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt lungcancer

Tid: 7 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt lungcancer via Zoom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.


8
APR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt njurcancer

Tid: 8 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt njurcancer via Teams. Genomgången ges vid totalt fyra tillfällen under våren 2021.


13
APR
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte cancerprevention

Tid: 13 april 2021 13:00 - 15:00
Plats: Video

Möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.


13
APR
2021

Mellansverige

Föreläsning sexuell hälsa, del 2: Bemötande i vården

Tid: 13 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: cancercentrum.se/mellansverige

RCC Mellansverige kommer i samverkan med vårdprocesgruppen för cancerrehabilitering under våren sända en föreläsningsserie om ämnet sexuell hälsa för patienter med bäckenbesvär till följd av cancer. Serien sänds i tre delar.


15
APR
2021

Mellansverige

Vårdprocessgruppsmöte bukspottkörtelcancer

Tid: 15 april 2021 13:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för bukspottkörtelcancer. Mötet sker digitalt via Teams.


21
APR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt melanom

Tid: 21 april 2021 15:00 - 16:30
Plats: Video

Välkommen till presentation/informationsmöte kring individuell patientöversikt (IPÖ) melanom.


23
APR
2021

Mellansverige

Vårdprocessgruppsmöte lever-, gallvägs- och gallblåsecancer

Tid: 23 april 2021 09:00 - 15:00
Plats: Video

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för lever-, gallvägs- och gallblåsecancer. Mötet sker digitalt via Teams.


23
APR
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt lungcancer

Tid: 23 april 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt lungcancer via Zoom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.


4
MAJ
2021

Samverkan

Genomgång av patientöversikt njurcancer

Tid: 4 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: Video

Välkommen att delta i en genomgång av patientöversikt njurcancer via Teams. Genomgången ges vid totalt fyra tillfällen under våren 2021.


6
MAJ
2021

Mellansverige

Föreläsning sexuell hälsa, del 3: Olika kulturer

Tid: 6 maj 2021 15:00 - 16:00
Plats: cancercentrum.se/mellansverige

RCC Mellansverige kommer i samverkan med vårdprocesgruppen för cancerrehabilitering under våren sända en föreläsningsserie om ämnet sexuell hälsa för patienter med bäckenbesvär till följd av cancer. Serien sänds i tre delar.


11
MAJ
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte cancerprevention

Tid: 11 maj 2021 13:00 - 15:00
Plats: Video

Möte för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.