Kalender RCC Mellansverige


29
SEP
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte tarmcancerscreening

Tid: 29 september 2021 09:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för tarmcancerscreening i Mellansverige.


1
OKT
2021

Samverkan

Komplementär och integrativ medicin (KIM) vid cancer

Tid: 1 oktober 2021 - 10 november 2021
Plats: Distans

Nytt kurstillfälle startar 1 oktober.


1
OKT
2021

Mellansverige

Regiondag inom lymfom

Tid: 1 oktober 2021 13:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till RCC Mellansveriges regiondag för vårdpersonal inom lymfom.


5
OKT
2021

Samverkan

Registerforskning 2.0 – frågeställningar bortom average treatment effect

Tid: 5 oktober 2021 15:30 - 16:30
Plats: Online

Seminariet ingår i en nystartad seminarieserie om registerforskning.


6
OKT
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Tid: 6 oktober 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.


6
OKT
2021

Samverkan

Utbildningsdag för dysplasibarnmorskor

Tid: 6 oktober 2021 08:30 - 16:00
Plats: Online

Under dagen kommer vi bland annat prata om HPV och risk för cancer, uppföljning och utredning och Socialstyrelsens översyn av screeningprogrammet. Det kommer även finnas tid för falldiskussioner.


6
OKT
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte cancerprevention

Tid: 6 oktober 2021 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.


8
OKT
2021

Mellansverige

Regiondag inom övre GI-cancer

Tid: 8 oktober 2021 09:30 - 16:00
Plats: Online

RCC Mellansveriges vårdprocessgrupper för matstrups- och magsäckscancer, bukspottkörtelcancer samt lever- och gallacancer bjuder in till regiondag för vårdpersonal som arbetar med patienter med cancer i övre GI. Årets tema är palliativ vård. Deltagande är kostnadsfritt.


11
OKT
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 11 oktober 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.


12
OKT
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte livmoderhalscancerprevention

Tid: 12 oktober 2021 09:00 - 15:00
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention i Mellansverige.


12
OKT
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte Min vårdplan lungcancer

Tid: 12 oktober 2021 13:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för Min vårdplan lungcancer.


13
OKT
2021

Mellansverige

Inspirationsdag: Barn som närstående

Tid: 13 oktober 2021
Plats: Online

Välkommen till en inspirationsdag som berör ämnet barn som närstående. Mer information kommer.


15
OKT
2021

Samverkan

Gastrointestinala problem efter behandling av bäckencancer – sjukdom eller funktionsrubbning?

Tid: 15 oktober 2021
Plats: Online

Multidisciplinär kurs kring patofysiologin bakom ändrad funktion samt utredning och behandling.


15
OKT
2021

Samverkan

Konferens om matstrups- och magsäckscancer

Tid: 15 oktober 2021 09:00 - 17:00
Plats: Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

– vägen framåt


18
OKT
2021

Samverkan

Arbetsgruppsmöte för OPT

Tid: 18 oktober 2021 09:00 - 16:00
Plats: Online

Välkommen till möte för nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning (OPT).


18
OKT
2021

Mellansverige

Informationsmöte om Min vårdplan och IPÖ

Tid: 18 oktober 2021 19:00 - 20:00
Plats: Online

Välkommen till informationsmöte om Min vårdplan och Individuell patientöversikt (IPÖ).


21
OKT
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Tid: 21 oktober 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.


21
OKT
2021

Mellansverige

Möte för patient- och närståenderådet

Tid: 21 oktober 2021 13:30 - 16:30
Plats: Online

Välkommen till möte för RCC Mellansveriges patient- och närståenderåd.


22
OKT
2021

Mellansverige

Inställt: Regiondag inom malignt melanom

Tid: 22 oktober 2021
Plats: Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro

2021 års regiondag för vårdpersonal inom malignt melanom i Mellansverige är tyvärr inställd. RCC Mellansverige har valt att skjuta upp dagen till 2022.


27
OKT
2021

Samverkan

Forum alkohol

Tid: 27 oktober 2021
Plats: Digitalt

Samtal om alkohol - med patienter med kurativ och kronisk cancer


3
NOV
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte Min vårdplan lungcancer

Tid: 3 november 2021 13:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för Min vårdplan lungcancer.


9
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Tid: 9 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.


11
NOV
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte cancerprevention

Tid: 11 november 2021 10:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.


17
NOV
2021

Samverkan

Kurs i basal gastroskopi och koloskopi

Tid: 17 november 2021
Plats: Göteborg

Det finns i Sverige ett ökande behov av hög kompetens inom gastrointestinal endoskopi. Därför arrangeras nu kurs i Basal gastroskopi och koloskopi i samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum väst. Kursen riktar sig till blivande endoskoperande sköterskor och till ST-läkare i medicinsk gastroenterologi.


18
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 18 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.


23
NOV
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte mammografi

Tid: 23 november 2021 08:00 - 12:00
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för mammografi i Mellansverige.


23
NOV
2021

Mellansverige

Inspirationsdag: Fysisk aktivitet och träning vid cancer

Tid: 23 november 2021
Plats: Online

Välkommen till en inspirationsdag om fysisk aktivitet och träning vid cancer. Mer information kommer.


24
NOV
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte Min vårdplan lungcancer

Tid: 24 november 2021 13:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för Min vårdplan lungcancer.


24
NOV
2021

Mellansverige

Föreläsning om premaligna pankreascystor

Tid: 24 november 2021 15:00 - 16:30
Plats: Online

Vårdprocessgruppen för bukspottkörtelcancer i Sjukvårdsregion Mellansverige bjuder in till en digital föreläsning om det efterfrågade ämnet premaligna pankreascystor.


25
NOV
2021

Mellansverige

Möte för patient- och närståenderådet

Tid: 25 november 2021 13:30 - 16:30
Plats: Online

Välkommen till möte för RCC Mellansveriges patient- och närståenderåd.


2
DEC
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte cancerprevention

Tid: 2 december 2021 13:00 - 15:00
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för cancerprevention i Mellansverige.


14
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 14 december 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.


15
DEC
2021

Mellansverige

Arbetsgruppsmöte Min vårdplan lungcancer

Tid: 15 december 2021 13:30 - 15:30
Plats: Online

Välkommen till möte för arbetsgruppen för Min vårdplan lungcancer.


4
FEB
2022

Mellansverige

Regiondag inom malignt melanom

Tid: 4 februari 2022 09:30 - 15:30
Plats: Universitetssjukhuset Örebro, Wilandersalen

Välkommen till regiondagen inom malignt melanom i Sjukvårdsregion Mellansverige. Dagen vänder sig till vårdpersonal intresserade av malignt melanom vid klinik för allmän onkologi, kirurgi, hud, plastikkirurgi, öron-näsa-hals, avdelning för patologi, privatmottagningar och vårdcentraler.