Kalender RCC Mellansverige

Utbildning
Allmän onkologi 7,5 hp för sjuksköterskor
Tid: 26 augusti 2024 - 17 januari 2025
Plats: to be announced

Kursen syftar till att ge en teoretisk bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling samt onkologisk vård.

Samverkan
Användarträff Min vårdplan för vårdpersonal
Tid: 29 augusti 2024
Plats: Online

Digital träff för dig som jobbar med Min vårdplan. Välkommen att ställa frågor, tipsa och dela med dig av dina erfarenheter till andra!

Samverkan
Min vårdplan i onkologisk vård
Tid: 10 september 2024
Plats: Digitalt

Tillsammans vidareutvecklar vi patientens kunskapsstöd i alla delar av cancervården.

Utbildning
Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre
Tid: 18 september 2024 - 5 mars 2025
Plats: to be announced

I kursen Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre vägleds du i att djupare förstå och driva förbättringsarbete i din arbetsvardag genom personlig utveckling och konkreta verktyg.

Samverkan
Min vårdplan i barncancervården
Tid: 18 september 2024
Plats: Digitalt

Tillsammans inför och vidareutvecklar vi patientens kunskapsstöd i alla delar av cancervården. Välkommen till en eftermiddag med fokus på barnonkologisk vård och erfarenheter av att införa och arbeta med Min vårdplan via 1177.

Utbildning
Grundutbildning för dysplasibarnmorskor- och sjuksköterskor
Tid: 20 september 2024
Plats: Teams

Höstens utbildningsdag på grundläggande nivå riktar sig i första hand till barnmorskor och sjuksköterskor som nyligen börjat arbeta med cervixdysplasi.

Samverkan
Användarträff Min vårdplan för vårdpersonal
Tid: 26 september 2024
Plats: Online

Digital träff för dig som jobbar med Min vårdplan. Välkommen att ställa frågor, tipsa och dela med dig av dina erfarenheter till andra!

Utbildning
Dialogmöte södra sjukvårdsregionen
Tid: 27 september 2024
Plats: Lund

Välkomna till dialogmöte fredagen den 27 september för regionala patientprocessledare, cancersamordnare och patientföreträdare i södra sjukvårdsregionen med tema kvalité i cancervården – vad och hur mäter vi?

Mellansverige
Vårdprocessgruppsmöte – Lymfom
Tid: 10 oktober 2024
Plats: Gävle

Välkommen till ett vårdprocessgruppsmöte för lymfom.

Mellansverige
Regiondag - Lymfom
Tid: 11 oktober 2024
Plats: Gävle

Välkommen till en regiondag om maligna lymfom.

Utbildning
Komplementär och integrativ medicin (KIM)
Tid: 18 oktober 2024 - 29 november 2024
Plats: Stockholm

Många patienter med cancer har frågor om komplementära metoder. Med det växer behovet bland professionen att få stöd i att bemöta frågorna på ett professionellt och kunskaps-baserat sätt. Därför erbjuder nu RCC i Samverkan en utbildning om komplementär och integrativ medicin (KIM) inriktad mot cancervården med fokus på säkerhet, evidens och dialog.

Mellansverige
Regiondag - Tjock-, ändtarms- och analcancer
Tid: 18 oktober 2024
Plats: Ej bestämt

Välkommen på en regiondag för dig som jobbar med Tjock-, ändtarms- och analcancer.

Samverkan
Användarträff Min vårdplan för vårdpersonal
Tid: 7 november 2024
Plats: Online

Digital träff för dig som jobbar med Min vårdplan. Välkommen att ställa frågor, tipsa och dela med dig av dina erfarenheter till andra!

Mellansverige
Nätverksdag prostatacancer
Tid: 14 november 2024
Plats: RCC:s kontor, Uppsala

Välkommen till ett nätverksmöte för dig som jobbar med prostatacancer.

Samverkan
Nordic collaboration on cancer patient pathways
Tid: 14 november 2024 - 15 november 2024
Plats: Danish Cancer Society Copenhagen

The Nordic collaboration on cancer patient pathways is a multidisciplinary research and experience exchange network.

Samverkan
Nationellt webbinarium om sexuell hälsa och rehabilitering efter bäckencancer
Tid: 15 november 2024
Plats: Webbinarium

Ett brett program med föreläsningar av specialister på smärta, fertilitet, HPV och sexuella övergrepp, testosteron med mera. Med kroppen som utgångspunkt.

Samverkan
Användarträff Min vårdplan för vårdpersonal
Tid: 19 december 2024
Plats: Online

Digital träff för dig som jobbar med Min vårdplan. Välkommen att ställa frågor, tipsa och dela med dig av dina erfarenheter till andra!