Registeradministratör till RCC Mellansverige

Regionalt cancercentrum Mellansverige är en arbetsplats med en stark gemenskap där samarbete är viktigt och där arbetsglädjen förenar oss. Vi arbetar med att bidra till en bättre och mer jämlik cancervård - inte bara i sjukvårdsregionen, utan i hela landet. Vi arbetar bland annat med kvalitetsregister, vårdprocessutveckling, nationella och sjukvårdsregionala projekt och utveckling av den nationella IT-plattformen för kvalitets- och cancerregister.

Ditt uppdrag

Som registeradministratör ansvarar du för att kvalitetsgranska, koda och sammanställa inrapporterade data till cancerregister och diagnosspecifika kvalitetsregister. Arbetet bedrivs i lagform och du kommer att få ett delat ansvar för upp till fem olika cancerdiagnoser. I uppdraget ingår att medverka vid nationella och regionala möten med kliniker verksamma inom cancervården samt att ha regelbundna kontakter med inrapportörer verksamma vid regionens patolog-och sjukhuskliniker. Du förväntas också att aktivt delta vid utbildning av inrapportörer. Arbetsuppgifterna utförs i huvudsak på plats vid RCC.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig med ett genuint intresse för frågor som rör cancervården och dess utveckling. Du har lägst gymnasieutbildning och en mycket god och dokumenterad datorvana. Du behöver ha kunskap om medicinsk terminologi, erfarenhet av cancervård och arbete i patientadministrativa system eller vårddatabaser. Vi lägger stor vikt vid kommunikation och förmåga att tala inför en grupp.

Praktiskt

Omfattning av tjänst: 100%.

Tillträde snarast.

Mer information och ansökan

Mer information om tjänsten samt hur du ansöker finns via länken nedan. Sista ansökningsdag är 30 april.

Registeradministratör till Regionalt cancercentrum (RCC)