Till regionspecifikt innehåll

Jobba hos oss

Varmt välkommen att söka jobb hos oss på Regionalt cancercentrum Mellansverige.

På RCC arbetar vi i ett varmt, öppet och inkluderande klimat. Vi värdesätter en rak och öppen dialog och att våra medarbetare känner sig bekväma att ta upp frågor och funderingar som berör arbetet.

Vi har ett fyrtiotal anställda, och vårt kontor ligger i Science Park i Uppsala.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Lediga tjänster på RCC Mellansverige

Registeradministratör

Lediga tjänster vid RCC norr

Vårdutvecklare

Vårdprogramhandläggare

Systemvetare med fokus på utdata

Läs mer och ansök under respektive länk.

RCC Norr har ett uppdrag från de fyra Norrlandsregionerna att arbeta utifrån den nationella cancerstrategin, för att skapa en mer patientfokuserad, tillgänglig och jämlik cancervård och uppfylla sjukvårdsregionens gemensamma vision: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd". Målet är att färre ska insjukna i cancer och att fler ska överleva längre med en bättre livskvalitet.

Välkommen med din arbetsansökan till RCC Norr.

Just nu har vi inga lediga tjänster på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Lediga tjänster

Vi annonserar alla våra lediga tjänster på Region Östergötlands webbsida:

http://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Lediga-jobb/

 

Just nu finns det inga lediga tjänster på RCC Väst.