Till regionspecifikt innehåll

Jobba hos oss

Varmt välkommen att söka jobb hos oss på Regionalt cancercentrum Mellansverige.

På RCC Mellansverige arbetar vi i ett varmt, öppet och inkluderande klimat. Vi värdesätter en rak och öppen dialog och att våra medarbetare känner sig bekväma att ta upp frågor och funderingar som berör arbetet.

Vi har för tillfället 40-50 anställda, och vårt kontor ligger i området Science Park i Uppsala. Utöver våra anställda finns även personer som har olika uppdrag kopplade till RCCs arbete, till exempel patient- och närståendeföreträdare.

När du arbetar på RCC är du anställd av Region Uppsala. Information om till exempel förmåner hittar du på Region Uppsalas webbplats.
Jobba hos oss, Region Uppsala

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Lediga tjänster på RCC Mellansverige

Systemutvecklare (sista ansökningsdag 24 januari)

Vårdprocesskoordinator (sista ansökningsdag 31 januari)

Registeradministratör (sista ansökningsdag 31 januari)

Lediga uppdrag inom RCC Mellansverige

Patient- och närståendeföreträdare i PNR (nominera senast 27 februari)

Lediga tjänster vid RCC Norr

Vi söker just nu en statistiker med intresse av systemutveckling.

Ansök senast den 15 januari 2022.

Om RCC Norr

RCC Norr har ett uppdrag från de fyra Norrlandsregionerna att arbeta utifrån den nationella cancerstrategin, för att skapa en mer patientfokuserad, tillgänglig och jämlik cancervård och uppfylla sjukvårdsregionens gemensamma vision: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd". Målet är att färre ska insjukna i cancer och att fler ska överleva längre med en bättre livskvalitet.

Just nu har vi inga lediga tjänster på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Lediga tjänster

Vi annonserar alla våra lediga tjänster på Region Östergötlands webbsida:

http://www.regionostergotland.se/Jobb-och-studier/Lediga-jobb/