Om RCC Mellansverige

Regionalt cancercentrum Mellansverige är en kunskaps- och utvecklingsorganisation i Sjukvårdsregion Mellansverige som tillsammans med de sju regionerna och patientföreträdare samordnar, utvecklar och kvalitetssäkrar cancervården.

RCC Mellansveriges ingång

RCC Mellansverige (f.d. RCC Uppsala Örebro) är ett av sex RCC i Sverige. Vi finansieras av de sju regionerna i sjukvårdsregionen samt genom statsbid­rag. RCC Mellansverige ingår i det nationella samarbetsorganet för samtliga sex RCC, Regionala cancercentrum i samverkan, som består av sex RCC-chefer samt SKR:s samordnare för nationella cancerstrategin.