Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för urinblåse- och urinvägscancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Processledare

Tomas Jerlström

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

 

 

Ledamöter

Agneta Larsson

kontaktsjuksköterska

Västmanlands sjukhus, Västerås

 

Andreas Nearchou

onkolog

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Botan Hawas

urolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Fouzi Alhaj Karim Alnajjar

urolog

Centralsjukhuset, Karlstad

Ida Lagstam

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Ida Långvik

kontaktsjuksköterska

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Ingrida Verbiené

processledare

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Jeanette Bylund

kontaktsjuksköterska

Akademiska sjukhuset Uppsala

Johan Sandzén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Kristina Ed

kontaktsjuksköterska

Hudiksvalls sjukhus, Hudiksvall

Linda Willén

Gävle sjukhus, Gävle

Malin Wåhlander

kontaktsjuksköterska

Centralsjukhuset, Karlstad

Martin Bruzelius

onkolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Nils Hemmingsson

urolog

Falu lasarett

Oskar Lidén

läkare kirurgi

Hudiksvalls sjukhus, Hudiksvall

Ossama Al-Azzawi

urolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Pao Lin

urolog

Nyköpings Lasarett, Nyköping

Patrick Dahlemar Sterner

urolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Sam Ladjevardi

urolog

Akademiska sjukhuset i Uppsala

Viktoria Engestang

kontaktsjuksköterska

kirurgmottagningen, Falu lasarett, Falun

Patientföreträdare

Pia Delin

patient- och närståendeföreträdare