Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för urinblåse- och urinvägscancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Processledare

Tomas Jerlström

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

 

 

Ledamöter

Andreas Nearchou

onkolog

Onkologkliniken Sörmland, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

 

Ann-Sofie Fransson

onkolog

Gävle Sjukhus

Botan Hawas

urolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Elin Gullberg Bohlin

ST-läkare

Falu lasarett

Erica Sundqvist

kontaktsjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Göran Sahlén

Överläkare, Ph D

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ida Lagstam

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Ingrida Verbiené

onkolog

Akademiska sjukhuset

Jeanette Bylund

kontaktsjuksköterska

Akademiska sjukhuset Uppsala

Johan Sandzén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Kristina Ed

kontaktsjuksköterska

Hudiksvalls sjukhus

Lena Ström

kontaktsjuksköterska

Västmanlands sjukhus Västerås

Malin Wåhlander

kontaktsjuksköterska

Centralsjukhuset, Karlstad

Marie Lennartsson

kontaktsjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Martin Bruzelius

onkolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Oskar Lidén

läkare kirurgi

Hudiksvalls sjukhus

Ossama Al-Azzawi

urolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Petter Granlund

urolog

Centralsjukhuset Karlstad

Tatjana Jozic

kontaktsjuksköterska

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Viktoria Engestang

kontaktsjuksköterska

Kirurgmottagningen Falun

Patientföreträdare

Tor Sellström

vårdprocessgruppen för urinblåsecancer

ILCO Uppsala

 

Ola Nilsson

vårdprocessgruppen för urinblåsecancer