Kapitel 6, Cancerrehabilitering och egenvård

Alla dokument är av formatet PDF och öppnas i nytt fönster. Dokument märkta med (G) innehåller generell information, och dokument märkta med (D) innehåller diagnosspecifik information.

(6.1) cancerrehabilitering (G)

(6.2) Tobaksbruk (G)

(6.3) Alkohol (G)

(6.4) Fysisk aktivitet (G)

(6.5) Matvanor (G)

(6.6) Solvanor (G)

(6.7) Att tänka på vid cytostatikabehandling (G)

(6.8) Diarré (G)

(6.9) Fysisk aktivitet efter bukoperation (D)

(6.10) Förstoppning (G)

(6.11) Gaser och bullrig mage (G)

(6.12) Hand- och fotsyndrom (HFS) och hud- och nagelpåverkan (G)

(6.13) Hud och slemhinnor- vid cytostatikabehandling (G)

(6.14) Hud och slemhinnor- vid strålbehandling (G)

(6.15) Håravfall (G)

(6.16) Illamående (G)

(6.17) Infektionskänslighet vid cytostatikabehandling (G)

(6.18) Kognitiva förändringar- att lära, minnas och förstå (G)

(6.19) Känslerubbningar- neuropati (G)

(6.20) Lymfödem- behandling och egenvård (G)

(6.21) Lymfödem- förebyggande råd (G)

(6.22) Muntorrhet och ont i munnen (G)

(6.23) Närhet och sexualitet (G)

(6.24) Närhet och sexualitet efter cancer i lilla bäckenet- kvinna (D)

(6.25) Närhet och sexualitet efter cancer i lilla bäckenet- man (D)

(6.26) Problem med avföring och urin efter behandling av tjock- och ändtarmscancer (D)

(6.27) Smärta (G)

(6.28) Sömnsvårigheter (G)

(6.29) Träning av muskler i bäckenbotten (D)

(6.30) Trötthet vid cancer- fatigue (G)

(6.31) Viktnedgång och svårigheter att äta (G)

(6.32) Viktuppgång (G)

(6.33) Ändrad avföring efter behandling av cancer (G)

(6.34) Ökad blödningsrisk och risk för proppar vid cytostatikabehandling (G)

(6.35) Att få ett cancerbesked (G)

(6.36) Ångest (G)

(6.37) Stresshantering- mindfulness (G)

(6.38) Att vara närstående (G)

(6.39) Här kan du finna stöd som sjuk eller närstående (G)

(6.40) Patientföreningar (D)

(6.41) Stöd riktat till barn och unga vuxna (G)

(6.42) Att prata med barn (G)

Övriga kapitel

Kapitel 1, Mötet med vården

Kapitel 2, Utredning

Kapitel 3, Undersökningar och provtagningar

Kapitel 4, Diagnos

Kapitel 5, Behandling

Kapitel 6, Cancerrehabilitering och egenvård

Kapitel 7, Praktiska råd

Kapitel 8, Mina rättigheter som patient

Kapitel 9, Uppföljning och nästa steg