Kapitel 5, Behandling

Alla dokument är av formatet PDF och öppnas i nytt fönster. Dokument märkta med (G) innehåller generell information, och dokument märkta med (D) innehåller diagnosspecifik information.

(5.1) Så beslutas om min behandling (G)

(5.2) Behandling av tjocktarmscancer (D)

(5.3) Behandling av ändtarmscancer (D)

(5.4) Botande Kurativ behandling (G)

(5.5) Lindrande Palliativ behandling (G)

(5.6) Frågor och svar vid operation av tjock- och ändtarmscancer (D)

(5.7) Förberedelser inför operation och inskrivning (D)

(5.8) Sigmoideumresektion (D)

(5.9) Högersidig hemikolektomi (D)

(5.10) Vänstersidig hemikolektomi (D)

(5.11) Hartman (D)

(5.12) Kolektomi (D)

(5.13) Rektumresektion (D)

(5.14) Rektumexcision (D)

(5.15) Operationen (D)

(5.16) Efter operation (D)

(5.17) Eftervård och återhämtning efter operation (D)

(5.18) HIPEC- behandling vid Akademiska sjukhuset i Uppsala (D)

(5.19) Att opereras med gluteallambå (D)

(5.20) Titthålsoperation i buken- Laparoskopi (G)

(5.21) Sövning- Narkos (G)

(5.22) Lokalbedövning (G)

(5.23) Ryggbedövning (G)

(5.24) Cytostatikabehandlingar (G)

(5.25) Komplementär och alternativ medicin vid cancer (G)

(5.26) Regimbiblioteket- patientinformation (D)

(5.27) Antihormonbehandling- Endokrin behandling (G)

(5.28) Målsökande behandling (G)

(5.29) Strålbehandling (G)

(5.30) Yttre strålbehandling (G)

(5.31) Inre strålbehandling- brachyterapi (G)

(5.32) Lång strålbehandling vid ändtarmscancer (D)

(5.33) Kort strålbehandling vid ändtarmscancer (D)

(5.34) Kontaktterapi med lågenergistrålning- Papillon (D)

(5.35) Behandling med kortison (G)

(5.36) Palliativ vård (G)

(5.37) Sjukvård i hemmet (G)

(5.38) Fertilitet efter cancerbehandling- hos kvinna (G)

(5.39) Fertilitet efter cancerbehandling- hos man (G)

(5.40) Stomi (D)

(5.41) Avlastande stomi- loop transversostomi (D)

(5.42) Stomi på tunntarmen- ileostomi loopileostomi (D)

(5.43) Stomi på tjocktarmen- kolostomi (D)

(5.44) Urostomi (D)

(5.45) Subkutan venport (G)

(5.46) Central venkateter (G)

(5.47) Perifier inlagd centralvenkateter (G)

(5.48) Perifer venkateter (G)

Övriga kapitel

Kapitel 1, Mötet med vården

Kapitel 2, Utredning

Kapitel 3, Undersökningar och provtagningar

Kapitel 4, Diagnos

Kapitel 5, Behandling

Kapitel 6, Cancerrehabilitering och egenvård

Kapitel 7, Praktiska råd

Kapitel 8, Mina rättigheter som patient

Kapitel 9, Uppföljning och nästa steg