Kapitel 2, Utredning

Alla dokument är av formatet PDF och öppnas i nytt fönster. Dokument märkta med (G) innehåller generell information, och dokument märkta med (D) innehåller diagnosspecifik information.