Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Norr – nationellt ansvarig

Lena Hjerm

registeradministratör

RCC Norr

Statistiker

Nationell support, RCC Norr

RCC Stockholm Gotland

Alexei Filatov

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

 

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

Helena Adlitzer

processledare palliativ vård

RCC Stockholm Gotland

 

 

RCC Syd

Johanna Henriksson

registeradministratör

RCC Syd

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Sydöst

Annica Vågeland

registeradministratör

RCC Sydöst

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

RCC Mellansverige

Lena Luup

registeradministratör

 

Lena Pettersson

registeradministratör

Ann-Charlotte Borgefeldt

vårdprocesskoordinator

Statistiker

Regional support, RCC Mellansverige

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst

 

Karin Malbert

registeradministratör

RCC Väst