Till regionspecifikt innehåll

Rapporter

Interaktiva rapporter

I rapporterna går det att filtrera information på till exempel region och årtal. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport tjocktarmscancer, INCA

Interaktiv rapport ändtarmscancer, INCA

Rapporter tjocktarmscancer

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2019 (pdf, nytt fönster)

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2018 (pdf)

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2017 (pdf)

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2016 (pdf)

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2015 (pdf)

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2014 (pdf)

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2013 (pdf)

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2012 (pdf)

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2011 (pdf)

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2010 (pdf)

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2009 (pdf)

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2008 (pdf)

Kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2007 (pdf)

Rapporter ändtarmscancer

Kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2019 (pdf, nytt fönster)

Kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2018 (pdf)

Kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2017 (pdf)

Kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2016 (pdf)

Kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2015 (pdf)

Kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2014 (pdf)

Kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2013 (pdf)

Kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2012 (pdf)

Kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2011 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport 2010 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport 2009 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport 2008 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport 2007 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport 2006 (pdf)

Onkologirapporter

Onkologirapport 2018 Tjock- och ändtarmscancer (pdf, nytt fönster)

Nationell onkologirapport 2017 (pdf)

Nationell onkologirapport 2016 (pdf)

Nationell onkologirapport 2015 (pdf)

Nationell onkologirapport 2014 (pdf)

Nationell onkologirapport 2013 (pdf)

Patientrapporter

Nationell patientrapport 2019 (pdf)

Nationell patientrapport 2018 (pdf)

Nationell patientrapport 2017 (pdf)

Nationell patientrapport 2016 (pdf)

Nationell patientrapport 2015 (pdf)

Nationell patientrapport 2014 (pdf)

Nationell patientrapport 2013 (pdf)

Femårsuppföljningar ändtarmscancer

Femårsuppföljning 2004, sjukhusstatistik 01-09 (pdf)

Femårsuppföljning 2003, sjukhusstatistik 00-08 (pdf)

Femårsuppföljning 2002, sjukhusstatistik 99-07 (pdf)

Femårsuppföljning 2001, sjukhusstatistik 98-06 (pdf)