Till regionspecifikt innehåll

Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 

Filerna öppnas i nytt fönster.

Manualer

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning tjock- och ändtarmscancer (pdf)

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier tjock- och ändtarmscancer (pdf)

Exklusionskriterier – Uppföljning

Exklusionskriterier uppföljning (pdf)

Mall för information till patienter

Registrering av personuppgifter i kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer samt tumörer i ändtarmsöppningen (word)

Rättigheter för registrerade i kvalitetsregister

PROM – patientrelaterade mått

PROM – patientrelaterade mått (pdf)

Formulär att använda från och med 2023

 1. Anmälan - Canceranmälan (pdf)
 2. Bilddiagnostik (pdf)
 3. Behandling, operation (pdf)
 4. PAD (pdf)
 5. 30-dagarsuppföljning (pdf)
 6. Onkologisk behandling neoadjuvant/ adjuvant M0 (pdf)
 7. Onkologisk behandling generaliserad, M1 samt M0-palliativ (pdf)
 8. Uppföljning 3 år efter diagnos (pdf)
 9. Uppföljning 5 år efter diagnos (pdf)
 10. Recidiv anmälan (pdf)

Gamla formulär

Formulär för patienter med diagnosdatum fr.o.m. 2020

 1. Formulär canceranmälan (pdf)
 2. Formulär bilddiagnostik (pdf)
 3. Formulär operation (pdf)
 4. Formulär PAD (pdf)
 5. Formulär 30-dagarsuppföljning (pdf)
 6. Formulär onkologisk behandling (pdf)

Formulär för patienter med diagnosdatum fr.o.m. 2017

 1. Formulär canceranmälan (pdf)
 2. Formulär bilddiagnostik (pdf)
 3. Formulär operation (pdf)
 4. Formulär PAD (pdf)
 5. Formulär 30-dagarsuppföljning (pdf)
 6. Formulär onkologisk behandling (pdf)
 7. Formulär för 3-årsuppföljning (pdf)
 8. Formulär för 5-årsuppföljning (pdf)
 9. Formulär för recidivanmälan (pdf)

Formulär för patienter med diagnosdatum 2016

 1. Formulär canceranmälan (pdf)
 2. Formulär för bilddiagnostik (pdf)
 3. Formulär operation/behandling (pdf)
 4. Formulär PAD (pdf)
 5. Formulär för 30-dagarsuppföljning (pdf)
 6. Formulär onkologisk behandling (neoadj/adj el behandl vid generaliserad sjd) (pdf)
 7. Formulär för uppföljning (pdf)

 

Canceranmälan tjock- och ändtarmscancer 2014 (pdf)

Onkologblankett generaliserad behandling 2014 (pdf)

Onkologblankett neoadjuvant/adjuvant 2014 (pdf)

Uppföljning för tumörer diagnostiserade alla år 2014 (pdf)

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Regionalt formulär RCC Uppsala Örebro

Registreringsblankett 14 04 01 (version Uppsala Örebro)