Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för tjock-, ändtarms- och analcancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Processledare

Åsa Collin

kirurg

Region Uppsala

 

 

Ledamöter

Andrzej Piwowar

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

 

Anna Kagelind

kurator

Universitetssjukhuset Örebro

Björn Kullinger

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Caroline Reisenfeld

sjuksköterska

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Cecilia Forsman

radiolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Csaba Kindler

patolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Erika Smevold

sjuksköterska

Västmanlands sjukhus, Västerås

Eva Jensen

sjuksköterska

Akademiska sjukhuset, Uppsala

George Dafnis

kirurg

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Karin Nyström

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Kenneth Smedh

kirurg

Västmanlands sjukhus, Västerås

Lars Österlund

kirurg

Falu lasarett

Lena Hansson

sjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Marie Zajicova

onkolog

Gävle Sjukhus

Per Hede

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Peter Matthiessen

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Peter Nygren

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Rickard Wadfeldt

onkolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Thorbjörn Sakari

kirurg

Gävle Sjukhus

Patientföreträdare

Fredrik Hopfgarten

vårdprocessgruppen kolorektalcancer

Mag- och tarmföreningen Gävleborg