Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för tjock-, ändtarms- och analcancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Processledare

Åsa Collin

kirurg

Akademiska sjukhuset

 

 

Ledamöter

Andrzej Piwowar

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

 

Björn Kullinger

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Caroline Reisenfeld

kontaktsjuksköterska

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Cecilia Forsman

radiolog

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Csaba Miklos Kindler

patolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Eva Jensen

kontaktsjuksköterska

Akademiska sjukhuset, Uppsala

George Dafnis

kirurg

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Ingvar Sverrisson

kirurg

Västmanlands sjukhus, Västerås

Karin Aldin

dietist

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Karin Nyström

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Lars Österlund

kirurg

Falu lasarett

Lena Hansson

kontaktsjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Markus Lindqvist

onkolog

Onkologkliniken Sörmland

Marie Zajicova

onkolog

Gävle Sjukhus

Peter Matthiessen

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Peter Nygren

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Richard Gustavsson

kirurg

Centralsjukhuset, Karlstad

Thorbjörn Sakari

kirurg

Gävle Sjukhus

Patientföreträdare

Fredrik Hopfgarten

patient- och närståenderepresentant

Mag- och tarmföreningen Gävleborg

 

Per Randau

patient- och närståendeföreträdare

Ingen föreningstillhörighet, Uppsala