Nationell kvalitetsregistergrupp

Det nationella kvalitetsregistret för analcancer ligger organisatoriskt under kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer (kolorektal), vilket har en nationell registergrupp och Ingvar Syk som registerhållare.

Nationell registergrupp för tjock- och ändtarmscancer samt analcancer

Analcancerregistret har en särskild ledningsgrupp. Se kontaktuppgifter nedan.

Ledningsgrupp för analcancerregistret

Anders Johnsson

onkolog, delregisterhållare

Skånes universitetssjukhus, Lund

Birgitta Lindh

onkolog

Norrlands universitetssjukhus

Eva Angenete

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Marie-Louise Lydrup

kirurg

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Nina Cavalli-Björkman

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Susanne Ottosson

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Stödjande RCC

porträtt

Malin Andersson

registeradministratör

RCC Norr

 

porträtt

Barbro Numan Hellquist

statistiker

RCC Norr

porträtt

Päivi Persson

registerproduktägare

RCC Norr

porträtt

Arvid Widenlou Nordmark

nationell registersamordnare

RCC Norr