Nationell kvalitetsregistergrupp

Det nationella kvalitetsregistret för analcancer ligger organisatoriskt under kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer (kolorektal), vilket har en nationell registergrupp och Ingvar Syk som registerhållare. Analcancerregistret har en särskild ledningsgrupp. Se kontaktuppgifter nedan.

Anders Johnsson

onkolog, delregisterhållare

Skånes universitetssjukhus, Lund

Birgitta Lindh

onkolog

Norrlands universitetssjukhus

Cecilia Lagerbäck

onkolog

Södersjukhuset, Stockholm

Eva Angenete

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Marie-Louise Lydrup

kirurg

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Nina Cavalli-Björkman

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Susanne Ottosson

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Stödjande RCC

porträtt

Anna Stecksén

vårdutvecklare, stödteamskoordinator

RCC Norr

 

porträtt

Malin Andersson

registeradministratör

RCC Norr

porträtt

Barbro Numan Hellquist

statistiker

RCC Norr

porträtt

Björn Tavelin

statistiker

RCC Norr

porträtt

Päivi Persson

registerproduktägare

RCC Norr

porträtt

Arvid Widenlou Nordmark

nationell registersamordnare

RCC Norr