Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för testikelcancer seminom

Det nationella kvalitetsregistret för seminom har som huvudsyfte att ge underlag för optimalt omhändetagande av patienter med testikelcancer. Registrets övergripande syfte är att bidra till ökad kunskap om, samt förbättrad diagnostik och behandling av testikelcancer i Sverige. 

Mer konkret syftar registreringen till att:

  • Ge enskilda kliniker och regioner möjlighet att jämföra egna data med rapporterade nationella data angående omhändertagandet av patienter med testikelcancer och resultatet av behandlingen. Sådan information kan ge incitament till förbättringsarbete vid enskilda kliniker eller inom en hel region.
  • Analysera överlevnad i olika tumörstadier och olika riskgrupper.
  • Analysera resultat i olika nationella behandlingsprogram.
  • Utgöra referensmaterial för vårdprogramsarbete och behandlingsstudier inom respektive diagnos.
  • Underlätta biobanksarbete (en nationell biobank är under uppbyggnad) genom att registret kommer att inkludera uppgifter om att biobanksmaterial finns sparat på en viss patient.

Utvecklingsprojekt

  • Sammanslagning av underregistrerna seminom och non-seminom till ett register.
  • Patienter med primärtumör utanför testikeln, extragonadal könscellstumör, ska inkorporeras i registreringen.
  • Patientrapporterade utfallsmått (PROM) togs i bruk 2014.

Rapporter

En årlig nationell rapport tas fram av Regionalt cancercentrum syd i samarbete med den nationella styrgruppen för registret. Alla dokument är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

Testis Årsrapport 2022 (pdf)

Testis Årsrapport 2021 (pdf)

Testis Årsrapport 2020 (pdf)

Testis Årsrapport 2019 (pdf)

 

 

Nationell rapport från testikelcancerregistret 2013-2017

Nationell rapport från testikelcancerregistret seminom och non-seminom 2015

Nationell rapport från testikelcancerregistret seminom och non-seminom 2014

Nationell rapport från testikelcancerregistret seminom och non-seminom 2013

Nationell rapport från testikelcancerregistret seminom och non-seminom 2012

Det nationella kvalitetsregistret för testikelcancer seminom startade 2000. Regionalt cancercentrum syd ansvarar för registret.