Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för sköldkörtelcancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Processledare

Ola Hessman

kirurg

Region Västmanland

 

 

Ledamöter

Björn Kullinger

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

 

Branislav Klimacek

kirurg

Akademiska sjukhuset

Elisabeth Melander Lindström

sjuksköterska

Universitetssjukhuset, Örebro

Gabriella Kecskés

ÖNH kirurg

Västmanlands sjukhus Västerås

Helene Hörberg

onkolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Håkan Geijer

specialistläkare radiologi och nukleärmedicin

Universitetssjukhuset Örebro

Jana Orlovskaja

onkolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Jana Sandberg

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Karin Åhlander Lindwall

kirurg

Gävle Sjukhus

Kristina Engström

ÖNH kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Kyriaki Christodoulou

onkolog

Region Gävleborg

Leszek Kubalski

kirurg, adjungerande

Universitetssjukhuset Örebro

Maria Annerbo

kirurg

Falu lasarett

Maria Wedin

kirurg

Region Örebro län

Robert Vilhelm

kirurg

Nyköpings lasarett

Sofia Haji

sjuksköterska

Centralsjukhuet Karlstad

Tanweera Khan

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Åsa Harnesk

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Patientföreträdare

Linda Samuelsson

patientföreträdare

 

Eva Rogstadius

patientföreträdare,