Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för sköldkörtelcancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Göran Wallin

kirurg, Överläkare

Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

 

 

Ledamöter

Branislav Klimacek

kirurg

Akademiska sjukhuset

 

Claes Theander

ÖNH kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Gabriella Kecskés

ÖNH kirurg

Västmanlands sjukhus Västerås

Helene Hörberg

onkolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Håkan Geijer

specialistläkare radiologi och nukleärmedicin

Universitetssjukhuset Örebro

Jaime Naiva

kirurg

Gävle Sjukhus

Jana Sandberg

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Kristina Engström

ÖNH kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Maria Annerbo

kirurg

Falu lasarett

Ola Hessman

kirurg

Region Västmanland

Olga Del Val Muñoz

onkolog

Gävle Sjukhus

Robert Vilhelm

kirurg

Nyköpings lasarett

Tanweera Khan

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Åsa Harnesk

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Kontaktsjuksköterska

Elisabeth Melander Lindström

sjuksköterska

Universitetssjukhuset, Örebro

 

 

Patientföreträdare

Linda Samuelsson

patientföreträdare

 

Eva Rogstadius

patientföreträdare,