Nationell kvalitetsregistergrupp sköldkörtelcancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande/registerhållare

Jakob Dahlberg

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ledamöter

Carl Fredrik Warfvinge

onkolog

Skånes universitetssjukhus i Lund

 

Maria Sandström

onkolog

Norrlands universitetssjukhus

Martin Claesson

kirurg

Umeå Universitetssjukhus

 

Gabriella Bjerring

Kontaktsjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

Catharina Ihre Lundgren

docent, kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset

Göran Wallin

kirurg, Överläkare

Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Matilda Annebäck

kirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Olov Norlén

kirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Anders Höög

patolog

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm och Kliniken för patologi, Linköping...

Oliver Gimm

kirurg

kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Jan Tennvall

onkolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Christofer Juhlin

patolog

Karolinska universitetssjukhuset

Stockholm

Renske Altena

onkolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Suppleant

Basel Sitohy

Onkolog

Norrlands universitetssjukhus

Patient- och närståenderepresentanter

Anna Jakobsson

patient- och närståendeföreträdare

Hanna Nilsson

patient- och närståendeföreträdare

Stödjande RCC

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

 

Tim Säll

statistiker

RCC Väst

Michelle Lemvik

Administrativ koordinator

RCC Väst

Marie Blom

produktägare

RCC Väst