Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister sköldkörtelcancer

Det nationella kvalitetsregistret för sköldkörtelcancer (tyreoideacancer) registrerar alla patienter i Sverige med nyupptäckt primär cancer i sköldkörteln.

Interaktiv rapport

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region och årtal. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport sköldkörtelcancer, INCA

Kvalitetsregistret är en bas för forsknings- och utvecklingsarbete och innehåller uppgifter om bland annat ledtider, diagnos, patologiska fynd, samt kirurgisk och onkologisk behandling. Det registrerar inte benigna tumörer eller cancer som upptäcks i samband med obduktion.

Det nationella kvalitetsregistret för sköldkörtelcancer startades 2013. Regionalt cancercentrum väst ansvarar för registret. 

Årsrapporter 

Årsrapport nationellt kvalitetsregister sköldkörtelcancer 2022 (pdf, nytt fönster)

Fler årsrapporter.

Kvalitetsindikatorer 

  • Medianväntetid från remissankomst till behandlingsstart: 48 dagar, 2021
  • Andel patienter med patologisk T-stadium >= T1b bedömda i multidisciplinär konferens: 97 procent, 2021
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 80 procent, 2021