Sjukvårdsregionalt vårdprogram för sarkom

Målet med det regionala vårdprogrammet är att likforma och samordna behandlingen i Uppsala-Örebroregionen för denna komplicerade tumörgrupp. Vårdprogrammet ska fungera som ett praktiskt verktyg och inte som lärobok. Det följer Skandinaviska Sarkom Gruppens principer (SSG) och aktuella internationella guidelines. Rekommendationer om utredning och uppföljning har inkluderats.