Nationella vårduppdrag sarkom

Sarkom kan uppstå i alla åldrar och kan förekomma på de flesta ställen i kroppen. Sjukdomsgruppen är heterogen och inrymmer ett 50-tal olika specifika diagnoser.

Totalt insjuknar cirka 300–400 patienter per år i Sverige med mjukdelssarkom i retroperitoneum och buk inklusive gynekologiska sarkom, varav intraabdominella gastrointestinala stromacellstumörer (GIST) utgör mer än 90 %. Ungefär 370 patienter per år insjuknar i skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg varav cirka 1/3 drabbar skelettet.

Behandling

De nationella vårdenheterna svarar för den mest avancerade diagnostiken och behandlingen av barn och vuxna med olika typer av sarkom i skelett- och mjukdelar i extremiteter, buk och retroperitoneum.

Nationella vårdenheter

  • Karolinska Universitetssjukhuset
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Skånes Universitetssjukhus

Information till utredande och remitterande enheter

Verksamhetsbeskrivning, skelett- och mjukdelssarkom (pdf, nytt fönster)

Remitteringsrutiner inkl nMDK och kontaktuppgifter, skelett- och mjukdelssarkom (pdf, nytt fönster)

Verksamhetspresentation buksarkom inkl nMDK och kontaktuppgifter (pdf, nytt fönster)

Dokument och länkar

Sakkunniggruppernas utlåtanden

Remisser, remissvar och beslutsrekommendationer

RCCs beslutsrekommendation nationell nivåstrukturering av sarkom (pdf, nytt fönster)