Till regionspecifikt innehåll

Buksarkom

Buksarkom utgör ca 20 procent av alla sarkom. Årlig incidens är ca 1,5/100 000 invånare för gastrointestinalt sarkom (GIST) och 1/100 000 invånare för retroperitoneala sarkom. Behandlingen är ofta avancerad kirurgi.

Buksarkom ger ofta symtom sent i förloppet. Att symtom presenteras sent i sjukdomsförloppet fördröjer diagnos i de flesta fall. Många diagnosticeras genom överraskningsfynd vid bilddiagnostik av annan orsak.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Sjukvårdsregionala processledare

Annica Pettersson

processledare, kontaktsjuksköterska

Mehdy Farhang

processledare, ortoped, överläkare

Regional vårdprocess buksarkom

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter i Västra sjukvårdsregionen. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Kartläggning av möjliga uppföljningsvägar i regionen. 
  • Inventering av lokala processledare. 
  • Framtagning av regional medicinsk riktlinje.

Regional processägare

porträtt

Stefan Lindskog

regional processägare buksarkom, Med.dr, kirurg

Hallands sjukhus Varberg/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Victoria Tauson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Lena Nilsson

registeradministratör

RCC Väst

porträtt

Statistiker

Regional support, RCC Väst