Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för prostatacancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Processledare

Hampus Nugin

urolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Ingrida Verbiené

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ledamöter

Andreas Norinder

urolog

Gävle Sjukhus

 

Dzmitry Zhurauliou

urolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Elisabeth Skeppner

kurator

Universitetssjukhuset, Örebro

Georgios Daouacher

urolog

Centralsjukhuset Karlstad

Helene Hörberg

onkolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Janusz Frey

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Jenny Kahlmeter Brandell

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Jessica Molin

kontaktsjuksköterska

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Johan Karlsson Terning

urolog

Nyköpings lasarett, Nyköping

Karolin Pettersson

läkare

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Kristina Jennische

urolog

Falu lasarett, Falun

Mikael Källman

kontaktsjuksköterska, onkologmottagningen

Gävle Sjukhus

Raya Natik

onkolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Sara Tärnbro

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Sarab Shabo

urolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Viktor Domert

onkolog

Region Gävleborg

Ylva Nygren

kontaktsjuksköterska

Västmanlands sjukhus, Västerås

Adjungerade

Anca Dragomir

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Patientföreträdare

Hans Joelsson

Prostatacancerförbundet