Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för prostatacancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Lennart Åström

onkolog

Region Gävleborg

 

Hampus Nugin

urolog, processledare

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ledamöter

Andreas Norinder

urolog

Gävle Sjukhus

 

Anette Jonsson

sjuksköterska, urologkliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Ann-Sofie Fransson

onkolog

Gävle Sjukhus

Bengt Johansson

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Dzmitry Zhurauliou

urolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Elisabeth Skeppner

kurator

Universitetssjukhuset, Örebro

Eva Johansson

urolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Georgios Daouacher

urolog

Centralsjukhuset Karlstad

Hanna Nyberg

ST-läkare

Falu lasarett

Helene Hörberg

onkolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Janusz Frey

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Johan Sandzén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Lena Ström

kontaktsjuksköterska, urologkliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Mikael Källman

kontaktsjuksköterska, onkologmottagningen

Gävle Sjukhus

Raya Natik

onkolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Sarab Shabo

urolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Silvia Johansson

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Tomasz Fiutowski

urolog

Nyköpings lasarett

Ylva Nygren

kontaktsjuksköterska, urologmott

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

 

 

Adjungerade

Anca Dragomir

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Nina Bergman

radiolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Patientföreträdare

Hans Joelsson

vårdprocessgruppen för prostatacancer

Prostatacancerförbundet

 

Håkan Florin

vårdprocessgruppen prostatacancer

Prostatacancerföreningen Värmland