Min vårdplan prostatacancer

Min vårdplan är ett verktyg som möjliggör delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet. Min vårdplan prostatacancer innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med diagnosen.

Du som vårdpersonal behöver göra ett urval av innehållet och uppdatera Min vårdplan löpande så att patienten får informationen hen behöver och önskar.

Formulären i Min vårdplan är valbara. Det behöver finnas lokala rutiner för hur din verksamhet följer upp och använder patientens formulärsvar.

Erbjud patienten i första hand digitala Min vårdplan via 1177. Digitalt finns funktioner som att svara på formulär, skicka meddelanden, planeringsverktyg med mera. Saknar patienten e-legitimation kan patientinformationen skrivas ut eller skickas till tryck. Du hittar Min vårdplan prostatacancer i PDF-format här på sidan.

Den senaste versionen av Min vårdplan prostatacancer publicerades den 15 december 2023. I Versionsinformationen kan du se vad som har ändrats sedan föregående version.

Versionsinformation Min vårdplan prostatacancer (pdf, nytt fönster)

Att välja behandling av tidigt upptäckt prostatacancer
Biverkningar vid behandling av tidig upptäckt prostatacancer
Påverkan på sexualiteten vid tidig upptäckt prostatacancer
Påverkan på fertiliteten vid tidig upptäckt prostatacancer
Aktiv monitorering
Symtomstyrd behandling - exspektans

Målet med min behandling

Botande behandling av prostatacancer
Palliativ vård
Onkologisk behandling med palliativt syfte

Operation

Levnadsvanor inför en operation
Förberedelser inför en operation i narkos
Så går det till att sövas
Ryggbedövning
Operation av prostatacancer – radikal prostatektomi
Allmänna biverkningar och komplikationer efter en operation
Biverkningar och komplikationer efter en operation av prostatacancer
Urinkatetervård efter en operation av prostatacancer
Operation av testiklarna – ablation testis
Hyvling av prostatan – transuretral resektion av prostata, TUR-P
Så sätter du dig upp efter en operation i magen
Fysisk aktivitet efter en operation av prostatacancer
Operation av lymfkörtlar - lymfkörtelutrymning
Fysisk aktivitet efter en operation 
Sårvård efter en operation

Läkemedelsbehandling

Cytostatikabehandling
Behandling mot illamående under cytostatikabehandling
Till dig som ska få läkemedelsbehandling på sjukhuset
Hormonell behandling av prostatacancer
Hormonell behandling med bikalutamid
Hormonell behandling med GnRH-antagonist, Firmagon
Hormonell behandling med spruta och tablett, KAB
Hormonell behandling med GnRH-agonist
Behandling med blodförtunnande läkemedel
Att ta sprutor själv
Behandling med kortison
Läkemedel mot smärta

Strålbehandling

Strålbehandling med bromsande och lindrande syfte
Strålbehandling av prostatacancer
Yttre strålbehandling av prostatacancer
Yttre strålbehandling av prostatacancer med hög risk och hormonell behandling
Yttre strålbehandling efter operation av prostatacancer - Salvage
Inre strålbehandling av prostata – brachyterapi högdosrat
Inre strålbehandling av prostata – brachyterapi högdosrat med hormonell behandling

Annan behandling

Radioaktiv behandling med Xofigo - radionuklidbehandling
Skelettstärkande behandling med denosumab
Skelettstärkande behandling med bisfosfonater

Infart

Perifer inlagd centralvenkateter, Picc-line
Subkutan venport, SVP

Kateter

Kvarliggande kateter i urinblåsan
Att ha en kvarliggande kateter i urinblåsan
Tappningskateter eller engångskateter
Urinkateter från njuren - nefrostomi
Urinkateter från urinblåsan genom huden – suprapubisk kateter

Patientinformation kring behandlingar i regimbiblioteket.

Patientinformation om läkemedelsregimer för prostatacancer, Regimbiblioteket

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan prostatacancer digitalt, via 1177.

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas.

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC

Regional version av Min vårdplan

Inom vissa sjukvårdsregioner finns regionala versioner av Min vårdplan. I de fall då en regional version finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Den regionala versionen ska inte användas tillsammans med den nationella och kommer att tas bort när regionen gått över till den nationella versionen av Min vårdplan. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.