Nationell vårdprogramgrupp för peniscancer

Här listas medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen för peniscancer.

Utöver de regionala representanter som listas nedan knyter gruppen till sig de experter som behövs för att representera samtliga kompetenser som är engagerade i patientens vårdflöde. Alla som arbetat med att ta fram ett vårdprogram finns omnämnda i vårdprogramsdokumentet.

Ordförande

Peter Kirrander

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Ledamöter

Annika Johnsson

hudläkare

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

 

Aus Saudi

urolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Bengt Friedrich

kirurg

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Diane Grelaud

patolog

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Emma Ulvskog

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Gediminas Baseckas

urolog

Skånes universitetssjukhus

Jesper Rosvall

urolog

Södersjukhuset, Stockholm

Johanna Nilsson

kontaktsjuksköterska

Universitetssjukhuset, Örebro

Kimia Kohestani

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Luiza Dorofte

patolog

Universitetssjukhuset, Örebro

Olof Ståhl

onkolog

Skånes universitetssjukhus, Lund

Stödjande RCC

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Mellansverige