Nationell multidisciplinär konferens för peniscancer

Nationell multidisciplinär konferens (nMDK) för peniscancer hålls regelbundet vid antingen Skånes universitetssjukhus Malmö eller Universitetssjukhuset Örebro. Vid nMDK deltar urologer, onkologer, patolog, radiolog, dermatolog, kontaktsjuksköterskor samt kurator. Samtliga sex regionala peniscancercentra är representerade.

När hålls nMDK?

Nationell MDK peniscancer hålls varje måndag (med undantag för röda dagar) klockan 14:45 till 15:45.

Hur anmäler jag till nMDK?

Anmälan görs via länken nedan, och ska i första hand ske från ett regionalt centrum, men regionala skillnader förekommer. Det är viktigt att anmälande enhet alltid närvarar vid nMDK. Det är alltid önskvärt att bifoga fotografi med anmälan.

Anmälan till nationell MDK peniscancer (pdf)

Praktisk info nMDK peniscancer

När ska jag skicka in anmälan?

För att nMDK ska kunna ge en välgrundad rekommendation krävs en komplett ifylld anmälan med samtliga efterfrågade uppgifter (se anmälningslänken ovan) samt att åberopad patologi och radiologi finns konferensen tillhanda senast klockan 12:00 på onsdagen veckan före nMDK. Är anmälan ofullständig flyttas patienten i väntan på komplettering.

Efter konferensen faxas/skickas nMDK-anteckning inom två arbetsdagar.

Vilka ansvarar för nMDK?

Ansvaret för nMDK peniscancer alterneras med två år i taget mellan de två nationella enheterna för kurativt syftande peniscancerkirurgi – den ena i Malmö och den andra i Örebro.

Den 8 januari 2024 kommer Malmö hålla sin sista MDK peniscacancer och Örebro håller i konferensen från och med 15 januari 2024 och 2 år framåt.