Nationellt vårdprogram akut onkologi

Personer som har eller har haft cancer kan drabbas av allvarliga tillstånd som kräver akut omhändertagande. Vårdprogrammet ger handfasta råd till de enheter som tar hand om de akuta tillstånden initialt.

Allt fler cancerpatienter får behandling centraliserat och kan därför vara långt ifrån den behandlande kliniken när ett akut tillstånd inträffar. Vårdprogrammet ger handfasta råd till de enheter som tar hand om de akuta tillstånden initialt, främst vårdpersonal inom primärvård, akutvård, hemsjukvård, palliativvård, kirurgi, medicin, ortopedi och geriatrik.

Bilagan i vårdprogrammets (Bilaga 1 - Trombos och blödning) vänder sig till behandlande specialistklinik och ger riktlinjer för hur profylax, diagnostik, behandling (med antikoagulantia) och uppföljning av trombos och blödning bör göras hos cancerpatienter.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCC;s Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst).