Arbetsgrupp Nationell Min vårdplan utredning av misstänkt cancer

Ordförande

Annika Hilding

specialistsjuksköterska medicin

Sahlgrenska universitetssjukhuset & Östra sjukhuset

 

 

Deltagare

Maria Hagelin

kontaktsjuksköterska

Diagnostiskt centrum, Södertälje sjukhus

Hanna Carstens

onkolog

Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Hanna Simonsson

kontaktsjuksköterska

Onkologmottagningen Halmstad sjukhus

Maria Ledin Sjöholm

kontaktsjuksköterska

Medicinkliniken, Region Västmanland

Maria Backlund

kontaktsjuksköterska

Diagnostiskt centrum, Lycksele

Marie Lagerfelt

sjuksköterska, verksamhetschef

Enheten för samordnad cancerutredning, Universitetssjukhuset Linköping

Patientrepresentant

Inger Berg

Moa-Lina, Bröstcancerföreningen i Östergötland