Nationell Min vårdplan utredning av misstänkt cancer

Min vårdplan är patientens dokument som bör följa med under hela vårdprocessen. Min vårdplan ska ge information och vara ett stöd för patienter och närstående, samt öka deras delaktighet och trygghet.

Min vårdplan för utredning av misstänkt cancer är framtagen både för patienter med cancer utan känd primärtumör (CUP) och för patienter  med allvarliga ospecifika symtom (AOS). Min vårdplan innehåller all den information som kan vara relevant för dessa patientgrupper. Det är viktigt att du som vårdpersonal gör ett urval av innehållet så att din patient endast får den information som hen är i behov av och önskar, samt de formulär som verksamheten avser att följa upp.

Nationell Min vårdplan utredning av misstänkt cancer finns digitalt via 1177.se. Här hittar du den som PDF-dokument som kan skickas till tryck eller skrivas ut.

Den nuvarande versionen av Min vårdplan utredning av misstänkt cancer publicerades 7 oktober 2022. 

 

Patientinformation kring behandlingar i regimbiblioteket

Nationella regimbiblioteket

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan utredning av misstänkt cancer digitalt, via 1177.se.

Synliga moduler, avsnitt och steg vid start av Min vårdplan utredning av misstänkt cancer

Checklistor hantering Min vårdplan utredning av misstänkt cancer (word-dokument

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC

Regional version av Min vårdplan

Inom vissa sjukvårdsregioner finns regionala versioner av Min vårdplan. I de fall då en regional version finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Den regionala versionen ska inte användas tillsammans med den nationella och kommer att tas bort när regionen gått över till den nationella versionen av Min vårdplan. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.

Språkliga riktlinjer, 1177.se