Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för njurcancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Processledare

Pernilla Sundqvist

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

 

 

Ledamöter

Ahmed Ellasy

urolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

 

Andreas Nearchou

onkologkliniken Sörmland

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Annika Håkansson

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Bassam Mazin

urolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Dan Olle Westergren

urolog

Gävle sjukhus, Gävle

Elin Gullberg Bohlin

urolog

Falu lasarett, Falun

Emma Ulvskog

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Gabor Csanadi

urolog

Centralsjukhuset Karlstad, kirurgkliniken

Johan Karlsson Terning

urolog

Nyköpings lasarett, Nyköping

Linda Willén

onkolog

Gävle sjukhus, Gävle

Marlene Mowitz

kontaktsjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Mats Ahlberg

urolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Pernilla Helgesson

kontaktsjuksköterska

Akademiska sjukhuset Uppsala

Raya Natik

onkolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Rickard Carlhed

onkolog

Centralsjukhuset, Karlstad

Tarik Almdalal

urolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna