Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för njurcancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Pernilla Sundqvist

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

 

 

Ledamöter

Anca Dragomir

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Andreas Nearchou

onkologkliniken Sörmland

Onkologkliniken Sörmland, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Emma Ulvskog

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Farhood Alamdari

urolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Gabor Csanadi

urolog

Centralsjukhuset Karlstad, kirurgkliniken

Johan Sandzén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Kristina Jennische

urolog

Region Dalarna

Linda Willen

onkolog

Gävle Sjukhus

Magnus Lindskog

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Marlene Mowitz

kontaktsjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Pernilla Helgesson

sjuksköterska

Akademiska sjukhuset Uppsala

Raya Natik

onkolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Tarik Almdalal

urolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

 

 

Patientföreträdare

Jonas Sjögren

vårdprocessgruppen för njurcancer