Nationell arbetsgrupp för patientinformation till Min vårdplan njurcancer

Ordförande

Johanna Lidén

onkologisjuksköterska och processledare

Mottagning Urologiska sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhus, Solna

Deltagare:

Ann-Charlotte Ljunggren

urologisjuksköterska

Urologimottagningen, Skånes universitetssjukhus, Malmö

 

Malin Ståhlgren

urologisjuksköterska

Urologiska mottagningen, Universitetssjukhuset, Linköping

Maria Nordén

urologisjuksköterska

Urologiska mottagningen, Universitetssjukhuset, Linköping

Patient och närståendeföreträdare:

Stephanie Bonn

Njurcancerföreningen