Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker. Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Stockholm Gotland - nationellt ansvarig

Örjan Bäfver

registeradministratör, registerproduktägare

RCC Stockholm Gotland

Soheila Hosseinnia

statistiker

RCC Stockholm Gotland

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

 

 

RCC Norr

Sonia Katsuura

registeradministratör

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Syd

Ida Östman

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Sydöst

Birgitta Burell

registeradministratör

RCC Sydöst

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

RCC Mellansverige

Magdalena Eriksson

registeradministratör

RCC Mellansverige

 

Carina Bodin

registeradministratör

RCC Mellansverige

Statistiker

Regional support, RCC Mellansverige

 

 

RCC Väst

Sandra Lindström

administrativ koordinator

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst