Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

Du som behöver hjälp med medicinska frågor kan kontakta din regionala representant i registergruppen.

RCC Sydöst – nationellt ansvarig

Sara Sterneberg

produktägare

RCC Sydöst

Dimitrios Papantoniou

onkolog

Länssjukhuset, Ryhov

Helena Fohlin

statistiker

RCC Sydöst

Norr

Christina Kjellman

reg. repr. registergrupp

Norrlands universitetssjukhus,

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

Katarina Örnkloo

registeradministratör

RCC Norr

 

 

Stockholm-Gotland

Kristina Linder Ekberg

reg. repr. registergrupp

Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, Karolinska Universitetssjuk...

 

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

Camilla Mattsson

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

Maria Forsgren

sjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

Syd

Mark Thier

regional patientprocessledare endokrina tumörer, specialistläkare

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

Pernilla Kockum

registeradministratör

RCC Syd

 

 

Mellansverige

Lena Pettersson

registeradministratör

RCC Mellansverige

 

Statistiker

Regional support, RCC Mellansverige

Väst

Anna-Karin Elf

regional processägare neuroendokrina buktumörer, endokrinkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst

Lena Nilsson

registeradministratör

RCC Väst