Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

Du som behöver hjälp med medicinska frågor kan kontakta din regionala representant i registergruppen.

RCC Sydöst – nationellt ansvarig

Sara Sterneberg

produktägare

RCC Sydöst

Statistiker

Nationell support

RCC Sydöst

Norr

Katarina Örnkloo

registeradministratör

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

Stockholm-Gotland

Camilla Mattsson

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

 

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

Maria Forsgren

sjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

 

 

Syd

Johanna Henriksson

Registeradministratör

RCC Syd

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

Mellansverige

Lena Pettersson

registeradministratör

RCC Mellansverige

 

Statistiker

Regional support, RCC Mellansverige

RCC Väst

Michelle Lemvik

Administrativ koordinator

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst