Nationellt vårdprogram matstrups- och magsäckscancer

Det nationella vårdprogrammet för matstrups- och magsäckscancer gäller för diagnoserna skivepitelcancer och adenocarcinom i matstrupen och adenocarcinom i magsäcken. Det omfattar inte andra tumörformer i dessa organ.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram matstrups- och magsäckscancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo