Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för matstrups- och magsäckscancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Processledare

Gustav Linder

kirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

 

Ledamöter

Alejandra Götegård Moreno

medicinsk sekreterare

Akademiska sjukhuset

 

Anders Ahlström

kirurg

Falu lasarett

Andrzej Piwowar

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Anna Stenberg

kontaktsjuksköterska, kirurgkliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Björn Kullinger

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Christina Lundberg

radiolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

David Sterner

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Emmelie Holmqvist

dietist

Universitetssjukhuset Örebro

Erik Axelhed

kirurg

Västmanlands sjukhus Västerås

Hamid Reza Mobini Far

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Helene Sedelius

sjuksköterska

Falu lasarett

Ida Lagstam

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Jennie Wickenberg

kirurg

Gävle sjukhus

Katalin Kovacs

onkolog

Gävle Sjukhus

Lena Ekfjord

sjuksköterska

Akademiska sjukhuset Uppsala

Linda Hauge

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Markus Lindqvist

överläkare i onkologi

Onkologkliniken Sörmland

Nebojsa Crkvenjas

kirurg

Mäklarsjukhuset Eskilstuna

Sara Löthgren

sjukgymnast

Universitetssjukhuset Örebro

Tanweera Khan

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Viktor Wanjura

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Patientföreträdare

Olof Riesenfeld

vårdprocessgrupp matstrupe- och magsäckscancer

Nationell patientförening PALEMA