Nationellt vårduppdrag matstrupscancer

I Sverige drabbas ungefär 650 personer om året av cancer i matstrupe eller övre magmun. Kirurgi vid ovanligare och komplicerade situationer (gäller ca 30 patienter per år) kräver särskild spetskompetens både inom det kirurgiska teamet och mellan andra samarbetande specialiteter. Den verksamheten är från januari 2017 koncentrerad till två vårdenheter i landet.

Vårduppdraget ingår i Socialstyrelsens pågående arbete med nationell högspecialiserad vård.

Behandling

Kirurgi i botande syfte vid definierade ovanliga tillstånd.

Nationella vårdenheter

  • Karolinska Universitetssjukhuset
  • Skånes Universitetssjukhus

Uppföljning

De nationella vårdenheterna har arbetat under 2017-2018 och redovisar de två åren i var sin rapport:

Tvåårsuppföljning Ovanlig och komplicerad kirurgi vid matstrupscancer Karolinska Universitetssjukhuset (pdf, nytt fönster)

Tvåårsuppföljning Ovanlig och komplicerad kirurgi vid matstrupscancer Skånes Universitetssjukhus (pdf, nytt fönster)

Dokument och länkar

Sakkunniggruppens utlåtande (pdf, nytt fönster)

Remisser, remissvar och beslutsrekommendationer