Nationell vårdprogramgrupp för lungcancer

Här listas medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen för lungcancer.

Utöver de regionala representanter som listas nedan knyter gruppen till sig de experter som behövs för att representera samtliga kompetenser som är engagerade i patientens vårdflöde. Alla som arbetat med att ta fram ett vårdprogram finns omnämnda i vårdprogramsdokumentet.

Ordförande

Mikael Johansson

onkolog

Norrlands universitetssjukhus

 

 

Ledamöter

Annelie Behndig

överläkare lungmedicin

Norrlands universitetssjukhus

 

Gunnar Wagenius

överläkare

RCC Stockholm Gotland

Jan Nyman

onkolog, ordförande planeringsgruppen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Kristina Lamberg Lundström

lungmedicin

Akademiska sjukhuset Uppsala

Magnus Kentson

lungmedicin

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Maria Planck

onkolog

Skånes Universitetssjukhus

Stödjande RCC

Karin Olsson

verksamhetsutvecklare

RCC Mellansverige

 

Marit Holmqvist

statistiker

RCC Mellansverige