Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för lungcancer

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Processledare

Georg Holgersson

läkare

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Johan Isaksson

lungmedicinare

Gävle sjukhus

Ledamöter

Agneta Lindahl

sjuksköterska lung- och allergikliniken

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Anders Birkehag

sjuksköterska lungkliniken

Falu lasarett

Barna Taraczkozi

lungmedicin

Region Örebro län

Charlott Mörth

onkolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Dinh Hy

kontaktsjuksköterska

Västmanlands sjukhus, Västerås

Erik Lundin

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Magnus Lindskog

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Maria Hallgren

ST-läkare onkologkliniken

Centralsjukhuset Karstad

Marie Högsberg

sjuksköterska

Västmanlands sjukhus Västerås

Marie-Louice Carlsson

kontaktsjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Natalia Oszak-Bengtsson

läkare

Västmanlands sjukhus Västerås

Pavel Lovas

onkolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Pierre Sobrino

lungmedicin

Falu lasarett

Rakel Andersson

kontaktsjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Sandra Pettersson

kontaktsjuksköterska

Gävle sjukhus

Stefan Bergström

onkolog

Gävle Sjukhus

Taivo Kipper

lungmedicin

Centralsjukhuset Karstad

Veronica Hedberg

kirurg

Gävle sjukhus, Gävle

 

 

Patientföreträdare

Ewa Larsson

Lungcancerföreningen Uppsala

 

Madelaine Rörström

Lungcancerföreningen, Uppsala