Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Mellansverige - nationellt ansvarig

Karin Olsson

verksamhetsutvecklare

Statistiker

Nationell support, RCC Mellansverige

Therese Lindberg

registeradministratör

Alexandra Andersson

registeradministratör

RCC Norr

Katarina Örnkloo

sektionschef

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Stockholm-Gotland

Ingrid Månsson

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

RCC Syd

Annika Nertsberg

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Sydöst

Cecilia Holtström

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

RCC Väst

Charlotta Briggman

enhetschef registerkoordination

RCC Väst

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst