Nationell kvalitetsregistergrupp för lungcancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för kvalitetsregistret.

Ordförande

Gunnar Wagenius

överläkare

RCC Stockholm Gotland

Ledamöter

Anders Vikström

lungmedicin

Linköpings Universitetssjukhus, Linköping

 

Andreas Hallqvist

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Annelie Behndig

överläkare lungmedicin

Norrlands universitetssjukhus

Apostolos Sioutas

lungmedicinare

Linköpings Universitetssjukhus

Fredrik Enlund

Diagnostiskt centrum, Region Kalmar län

Gudrun Oskarsdottir

lungmedicinare

Lunds Universitetssjukhus

Johan Botling

patolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Johan Isaksson

lungmedicinare

Gävle sjukhus

Kristina Lamberg Lundström

lungmedicin

Akademiska sjukhuset Uppsala

Magnus Kentson

lungmedicin

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Mikael Johansson

processledare

Norrlands universitetssjukhus

Mona Gilleryd

lungläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Per Fransson

onkologisjuksköterska

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

Simon Ekman

Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Stefan Bergström

onkolog

Akademiska sjukhuset

Patientrepresentant

Bo Erixon

Lungcancerföreningen

Stödjande RCC

Karin Olsson

verksamhetsutvecklare

RCC Mellansverige

 

Marit Holmqvist

statistiker

RCC Mellansverige

Anna Hedström

registerproduktägare

RCC Mellansverige

Maria Moutran

registerproduktägare

RCC Mellansverige