Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

I Kunskapsbanken hittar du standardiserade vårdförlopp för levercancer samt för gallblåsa och perihilär gallgång. Vårdförloppen gäller för vuxna patienter och bygger på de nationella vårdprogrammen.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Läs mer om införande av vårdförloppen i region Stockholm och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om cancer inom ramen för standardiserade vårdförloppLadda ner den här.