Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Sjukvårdsregion Mellansveriges vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Mellansverige, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Processledare

Britt-Marie Karlson

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

 

Ledamöter

Ahmed Salim

gastrohepatolog

Falu lasarett

 

Andrzej Piwowar

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Anna Brandtman

kirurgkliniken

Hudiksvalls sjukhus

Anna Kagelind

kurator

Universitetssjukhuset Örebro

Anna Oksvold

kirurg

Falu lasarett

Annika Hedberg

sjuksköterska , kirurgkliniken/onkologmott

Mora lasarett

Bengt Isaksson

leverkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Emma Lundvall

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Fredrik Gustafsson Bergvall

dietist

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Fredrik Rorsman

gastrohepatolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Hanna Lindgren Ulin

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Kristina Bonde

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Marie Zajicova

onkolog

Gävle Sjukhus

Niclas Andersson

sjuksköterska

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Niklas Himmelsbach

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Rickard Wadfeldt

onkolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Vadim Neopikhanov

kirurg

Västmanlands sjukhus Västerås

Ylva Morawski

kirurg

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Zakaria Bekhali

kirurg

Gävle Sjukhus

Åke Berglund

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Adjungerade

Anna Lenngren

patolog

Falu lasarett

 

Muhammed Alshamari

radiolog

Universitetssjukhuset Örebro

Nafsika Korsavidou Hult

radiolog

Akademiska sjukhuset Uppsala